Начало / Икономика / Проекти по програма „Рибарство” получиха финансиране от Фонд „Земеделие”

Проекти по програма „Рибарство” получиха финансиране от Фонд „Земеделие”

Държавен фонд „Земеделие” изплати 1 376 129 лв. на проекти по програма „Рибарство”. Разплащателната агенция преведе субсидии по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” за два инвестиционни проекта.

Междинно плащане в размер на 200 854 лв. получи проектът за реконструкция на рибовъдна база в град Левски. Инвестиционното намерение включва изграждане на ново бетоново басейново рибовъдно стопанство за отглеждане на американска (дъгова) пъстърва.

Вторият проект, който е получил междинно плащане, за изграждане на мидена ферма в залива на Равда. От фонд „Земеделие” допълват, че интересът на бенефициентите към Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ се запазва. Собствениците на няколко кораба вече получиха общо 415 605 лв. безвъзмездна финансова помощ с оглед постоянното прекратяване на стопанския риболов, извършван в акваторията на Черно море.

Що се отнася до рибовъдното стопанство в землището на Левски, договорът за изграждането му беше подписан преди година от фирма от Велико Търново, която ще развива дейността, и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Проектът предвижда изграждането на нова бетоново басейново рибовъдно стопанство. В него ще се отглежда американска (дъгова) пъстърва. Стопанството обаче ще бъде непълносистемно – ще се закупува зарибителен материал, който ще подлежи на угояване. Пъстървовото стопанство ще бъде изградено след реконструкция на отдавна недействаща рибовъдна база и прилежащия й терен, разположен на площ от 16 декара.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 562 638 лв., или 60% от одобрените разходи. Очаква се стопанството да произвежда годишно около 360 тона риба, тя ще бъде реализирана както на пазара в България, така и в съседни страни.

Прочетете също:

Общинският съвет на Плевен даде съгласие за нов  договор за кредит с ФЛАГ  

Единодушно с 40 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи ...