Начало / Здравеопазване / Приключи големият ремонт в Медицинския университет

Приключи големият ремонт в Медицинския университет

С близо една трета ще бъде намалено потреблението на електроенергия в основната сграда на Медицинския университет в Плевен и в неговите корпуси. Това става възможно след приключилите дейности по проекта “Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката”.

Проектът е реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, общите разходи са 3 321 113 лв., от които собственият принос е 166 056 лв., а останалата част е от европейско и национално финансиране.

Реализираният от Медицинския университет проект включва успешното осъществяване на дейности по три основни цели: подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, подобряване на достъпа на хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна среда, модернизация на библиотечното обслужване в учебното заведение.

В учебните корпуси е изцяло подменена старата дървена дограма с нова PVC. Морално остарялата отоплителна инсталация, в това число и абонатните станции в двете сгради, са напълно сменени. Старите осветителни тела са заменени от нови енергоспестяващи, по вътрешните фасади на учебен корпус 1 и върху таванските плочи и плоските покриви на двете сгради е положена топлоизолация. Що се отнася до икономиите в топлоенергията, стана ясно, че очакванията са за поне 40% по-ниски сметки. Подобни са данните за Университетската болница в Плевен след извършените там преди време ремонти с такива размери.

За да се подобри достъпа на хора с увреждания, между двата учебни корпуса са изградени рампи при входовете, отделени са и паркоместа за инвалиди. В учебен корпус 1 е преустроена една от съществуващите асансьорни шахти с цел монтиране на нова асансьорна уредба, отговаряща на нуждите на хората с увреждания. В учебен корпус 2 пък е изградена изцяло нов панорамен асансьор. По този начин е осигурен безпроблемен достъп до всички етажи на учебните корпуси. В двете сгради, на всяко ниво, са изградени санитарни помещения, проектирани и оборудвани според нуждите на хората с увреждания. Годишно между 10 и 12 са студентите с увреждания, които се обучават в Медицинския университет, допълни зам.-ректорът по европейска интеграция доц. д-р Анжелика Велкова. След ремонта вече всяко едно звено на учебното заведение е достъпно.

Що се отнася до библиотечното обслужване, вече са инсталирани и функционират автоматизирани системи и модерни технологии. Закупени са 5 модула от интегрираната библиотечно-информационна система E-lib/Windows – Интернет каталог OPAC, обслужване на читатели, научен архив, документация за придобиване и движение на библиотечния фонд  и аналитично описание на статии, части от книги, рецензии. За модернизация на библиотеката е закупена Checkpoint Detection System за защита на библиотечните фондове с етикети, сложени на всеки библиотечен документ, както и система за видеонаблюдение с 16 камери на територията на библиотеката. Закупени са 8 работни станции за библиотечните специалисти, работещи с E-lib/Windows, както и 28 компютри за читателите на библиотеката, свързани с интернет.

По думите на ректора на МУ проф. д-р Григор Горчев, подобен ремонт на сградния фонд и инсталиране на нови технологии не е имало от 45 години.

Прочетете също:

Курс по възлообразуване проведоха в голяма плевенска клиника по хирургия

Студенти по медицина, които са част от екипа на Клиниката по онкологична и обща хирургия ...