Акценти
Начало / Икономика / Приеха промени в годишната инвестиционна програма на Община Плевен

Приеха промени в годишната инвестиционна програма на Община Плевен

Общински съвет – Плевен, гласува изменение на Инвестиционната програма на Общината за 2019 година. Предложението бе прието след кратък дебат.

Със свое решение от януари тази година Общинският съвет прие Сборния бюджет на Общината за 2019 г. в размер на 103 012 525 лв. Със същото решение в приложение е утвърдена и годишната инвестиционна програма, разпределена по обекти и източници на финансиране. Поради подадена жалба в съда, през м. август обект „Основен ремонт на ул. „Кл. Охридски“ е премахнат от поименния списък на капиталовите разходи за този година. В същото време обаче е изготвен работен проект на стойност 1 135,60 лв., който следва да бъде разплатен. В същото време през септември приключиха ремонтните дейности на Центъра за работа с деца, които възлизат на 79 129,20 лв., при планирани 97 248 лв. С освободения кредит ще е възможно финансирането на проекта за ремонт на ул. „Кл. Охридски“, както и ремонтирането на по-голям участък от ул. „Браила“.

Предвид изброените факти е необходимо извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти от Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г., които днес Общински съвет – Плевен, утвърди със свое решение.

Прочетете също:

Прекъсвания на електрозахранването в части от община Плевен ще има на 28 май

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е собственост на Електроенергийния системен оператор, налагат промяна ...