Акценти
Начало / Общество / Приеха пакет от мерки в подкрепа на наематели и ползватели на общински обекти в Плевен

Приеха пакет от мерки в подкрепа на наематели и ползватели на общински обекти в Плевен

Пакет от икономически мерки в подкрепа на наематели и ползватели на общински обекти, поставени в невъзможност да реализират приходи от дейността си за времето на обявеното в страната извънредно положение, прие Общинският съвет на Плевен. Решението получи пълната подкрепа от всички общински съветници.

С решение от 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България, във връзка с пандемията от COVID-19, обяви извънредно положение в страната за срок до 13.04.2020 г., което впоследствие бе удължено до 13.05.2020 г. В резултат на въведените задължителни противоепидемични мерки изцяло бе преустановена дейността на множество търговски субекти – ползватели на общински терени за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия, летни градини, открити маси и щандове и др., посочи в предложението си до съветниците кметът Георг Спартански. Той отбеляза още, че мерките са засегнали и наемателите на стационарни общински обекти за търговия и обществено обслужване, медицински и стоматологични кабинети, както и на спортни зали, управлявани от ОП „Жилфонд“. Преустановена е дейността и на преобладаващата част от обособените търговски обекти в Централния покрит пазар и РУМ „Мизия“, включени в капитала и представляващи собственост на „Тибор“ ЕАД /с изключение на тези за търговия с хранителни стоки и аптеките/. В средата на април е преустановена дейността и на управлявания от дружеството пазар за плодове и зеленчуци.

С разпоредба в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение законодателят изрично дава право на общинските съвети по места да приемат решения в подкрепа на наематели и ползватели на общински терени и обекти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на извънредното положение.

В тази връзка днес Общинският съвет на Плевен прие следния пакет от мерки:

  • Освобождава изцяло ползвателите на общински терени от задълженията за заплащане на местни такси, определени в общинската Наредба №17, дължими за ползването на терените и разполагането на преместваеми обекти за търговска дейност, по отношение на които с административни актове за въвеждане на противоепидемични мерки е наложена забрана за функциониране по време на извънредното положение;
  • Освобождава изцяло наемателите на общински нежилищни недвижими имоти, управлявани от ОП „Жилфонд“ от заплащане на месечни наемни цени за обектите, за които има забрана за функциониране в извънредното положение;
  • Дава съгласие за намаляване размера на вноските за наем на наемателите на търговски обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД, по отношение на които е наложена забрана за функциониране по време на извънредното положение. Дължимите месечни вноски за тях са както следва:
  1. За обекти с площ до 100 кв.м – 30% от месечния наем
  2. За обекти с площ от 100 до 200 кв.м – 20% от месечния наем
  3. За обекти с площ над 200 кв.м – 10% от месечния наем.

– Дава съгласие за изменение на концесионни договори с ЕТ „Бушета – 60 – Красимир Димов-Иванов“ и ЕТ „Бинка Петрова – Бианка“, като дължимите от тях концесионни вноски за 2020 г. бъдат съразмерно намалени за времето, през което изградените от концесионерите обекти за търговско и обществено обслужване са преустановили дейността си в изпълнение на задължителните противоепидемични мерки.

Приетото освобождаване от такси и наеми и намаляването размера на месечните наемни вноски и годишните концесионни вноски е за времето от датата на въвеждане до датата на отмяна на противоепидемичните мерки с изрични административни актове на компетентните държавни органи.

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...