Начало / Общество / Приеха наредба за изменение и допълнение на Наредбата при използване на пътни превозни средства в община Плевен

Приеха наредба за изменение и допълнение на Наредбата при използване на пътни превозни средства в община Плевен

След повече от час дебати съветниците от Общински съвет Плевен приеха наредбата, с която се изменя и допълва Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства в община Плевен.

Нарастването на броя на автомобилите, многобройните недисциплинирани шофьори, както и струпването на голям брой пътни превозни средства на определени места създава предпоставки за конфликти и възникване на произшествия, е записано в документа. Целите, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредба 3 на Общинския съвет Плевен, са свързани с оптимизиране на градския трафик, създаване на по-добра организация на режима на паркиране, осигуряване на пешеходно пространство и намаляване броя на инцидентите. Приемането на Наредбата ще доведе до подобряване организацията на паркирането в града, оптимизиране работата по използване и управление на паркоместата, модернизиране и подобряване качеството на обслужване на гражданите. С въвеждане на ред и правила за паркиране на територията на града ще намалеят нарушенията в зоните за паркиране, с въвеждането на ефективни системи за контрол, ще се повиши събираемостта на вземанията за платено паркиране, ще се осъществи контрол и превенция на евентуални нарушения и злоупотреби.

Вносителят на предложението за наредбата за изменение и допълнение – кметът проф. д-р Димитър Стойков, търпеливо изчете на микрофона всички 5 страници с промени. Това той направи зардаи плевенчани, които не са наясно какво точно ще се промени.

Любомир Петков от левицата призова след това съветниците да си дадат още малко време за размисъл и на октомврийската сесия да разгледат наредбата пак, за да имат и време да обсъдят темата по-подробно и в комисиите. Сподер него в момента община Плевен няма нито човешки, нито финансов ресурс да приложи промените, няма и организационна готовност. Петков призовава вносителя на точката да помисли за възможността да я оттегли, а на следващата сесия през октомври да преценят дали да приемат наредбата и с това да се увеличи тежестта за хората, която ще дойде от увеличение на таксата за паркиране, или да обърнат внимание на други моменти в наредбата.

Кметът проф. Стойков уточни, че що се отнася до конкретния размер на таксите за паркиране, това се регламентира от Наредба 17, която ще бъде гласувана на следващата сесия. “Имаме готово предложение и това далеч не означава, че таксите са увеличени – дори напротив. В голямата си  част много от таксите са намалени. Аз съм готов още сега да раздам на всички съветници предложението и да започнете да го разглеждате още от сега”, парира предложението градоначалникът.

В хода на последвалата дискусия стана ясни, че и Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства в община Плевен, и самата Наредба №3, както и предложението за таксите в Наредба 17 вече са публикувани в интернет страницата на Община Плевен.

Георг Спартански от групата на БНД настоя да бъде представен и анализ за това какво се цели с наредбата, какви средства са необходими за изпълнението й на практика – за поставяне на пътни знаци, маркировки и др. около паркирането, както и анализ от гледна точка на правото в Европейския съюз. След още няколко разменени реплики, Спартански предложи официално прекратяване на дебата и вносителят да оттегли предложената наредба. Съветниците обаче гласуваха против и дискусията продължи.

След повече от час уточнения, питания, реплики и дуплики с гласовете на 19 общински съветници наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства в община Плевен беше приета.

На сесията през октомври ще се дискутират и предложените цени в Наредба 17. В нея е записано, например, че час паркиране в “синя зона” или на паркинг за лек автомобил ще струва левче. Месец предплатено паркиране в “синя зона” ще е 55.00 лв., а месец абонамент за денонощен паркинг за лек автомобил – 42.00 лв. Ако “паяк” вдигне колата ви, ще трябва да заплатите за това 42.00 лв., поставянето на “скоба” ще ощети джоба ви с 12.00 лв., а час престой на наказателен паркинг ще ви коства 2.00 лв.

Прочетете също:

Оформят дървесните корони в района на новоремонтираната пешеходна зона

Днес ще бъде извършено оформяне на короните на чинарите с кубични форми на територията на ...