Начало / Общество / Препарирани екземпляри от защитени видове предаде РИОСВ – Плевен на Регионалния музей 

Препарирани екземпляри от защитени видове предаде РИОСВ – Плевен на Регионалния музей 

Препарирани екземляри от защитените видове Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Дива котка /Felis silvestris/ и Синявица /Coracias garrulus/ получи отдел „Природа” на Регионалният музей в Плевен от РИОСВ – Плевен. Всички те са включени като защитени видове в Закона за биологичното разнообразие. Екземплярите са били изложени на публично място и са отнети в полза на държавата с наказателни постановления на директора на РИОСВ-Плевен.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи. Забранено е  преследването и обезпокояването, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. Законът забранява притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

От РИОСВ напомнят,че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние сигнали могат да се подават на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...