Начало / Култура / Представиха яркия живот на Григор Вачков в биобиблиография

Представиха яркия живот на Григор Вачков в биобиблиография

Личният и творчески път на Григор Вачков, събран в биобиблиография за него, представиха в Регионална библиотека “Христо Смирненски” в Плевен. Съставител е Милена Арсова, редактор е Вили Томова, а изданието е интересно както за специалисти, така и за хора, които се интересуват от актьора.

По думите на Вили Томова, биобиблиографии за творци, художници, актьори са рядкост в българската библиография. Затова съставеният от Милена Арсова указател за Григор Вачков заслужава поздравления. Основната цел е, събирайки литературата за Григор Вачков на едно място, да представи неговия кратък, но ярък живот в киното и театъра. Указателят съдържа 203 библиографски описания и по своята структура следва каноните на жанра. Проследеният период обхваща годините от 1955 до 2011 като печатните източници съдържат информация за житейския път и творческата биография на актьора. Включена е и кратка летопис на важните дати през живнота на Григор Вачков. Милена Арсова помества в началото на изданието, след уводните думи на Юрий Дачев, откъс от разказа на Радичков “Всеки ден в гората”, в който той разказва за Григор Вачков и неговата работа и живота.

Подреждането на материалите в указателя е в 4 основни раздела – филми с участието на Григор Вачков, театрални постановки, интервюта и размисли на Григор Вачков и литература за човека и ктьора. Авторката ползва като основни източници за съставяне на указателя краеведската картотека на РБ “Хр. Смирненски”, автоматизираната база данни на НБ “Кирил и Методий”, електронните каталози на НАТФИЗ и др.

В първия и втория раздел филмите и театралните постановки са представени в хронологичен ред по годината на тяхното производство.

В третата част можем да проследим изказванията и интервютата на Григор Вачков, публикувани в българските печатни медии. Верен на себе си – немногословен, той участва само в 21 интервюта и разговори, отнасящи се до творческия му път, за актьорската професия, за родния край, размисли за приятелите, семейството, за житейските уроци.

В последната част на указателя са включени публикации за него, биографични бележки, спомени, творчески портрети, театрални есета, статии за постиженията му като актьор.

Разноаспектен по съдържание, справочният апарат включва именен показалец, показалец на филмите с участието на Григор Вачков, показалец на театралните постановки с негово участие, показалец на ролите му, на режисьорите, с които работи.

Изданието е отлично полиграфически оформено и илюстрирано, подчерта Вили Томова. Община Плевен включи този проект в културния си календар, финансира го и така той стана достояние на културната общественост.

Основното чувство, което личеше във всички текстове, с които работих за съставяне на библиографията, беше огромната обич към Григор Вачков и от него към другите хора, сподели авторът Милена Арсова. И все пак, най-много от всичко Григор Вачков е обичал живота, през който е тичал със широки крачки и щедро се е раздавал.

Прочетете също:

Две деца от арт школа „Колорит“ с медали от Националния конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“

На две деца от арт школа „Колорит“ е присъдена Трета награда и Бронзов медал от ...