Акценти
Начало / Общество / Предлагат по-високи санкции при неспазване на обществения ред

Предлагат по-високи санкции при неспазване на обществения ред

На свое заседание Общинската комисия по обществен ред и сигурност, председателствана от председателя на ОбС-Плевен е разгледала постъпили предложения за изменение на Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен. Предложенията са внесени от Паулина Кирова – Секретар на Община Плевен, Лидия Петкова – началник на Първо РУП – Плевен и Росен Русанов – кмет на с. Буковлък. След разглеждането им комисията е изготвила проект за изменение на Наредба №1. Създава се нов чл.4А в Глава втора, раздел Втори „Особени правила за лицата, извършващи дейност в обекти за развлечения“, променя се и размера на част от санкциите, предвидени при констатиране на нарушения. Проектът предвижда санкционни норми и по всички нови предложени  точки в Наредбата.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 1 отчита необходимостта от прецизиране на съществуващите норми, касаещи спазването на обществения ред и осигуряване на спокойствието на гражданите, както и нуждата от синхронизиране на текстове от Наредбата в съответствие с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и със Закона за частната охранителна дейност.

На страницата на Общински съвет – Плевен, в раздел „Проекти на документи“,  е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба №1. Съгласно нормативните изисквания,  в 14-дневен срок от публикуването на проекта на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, заинтересованите лица имат възможност да направят своите предложения и становища по него на e-mail: obs@pleven.bg или в Центъра за обслужване на граждани /пл. “Възраждане” №4, гр. Плевен./

Прочетете също:

По-ниски такси за детски градини и ясли в община Плевен, решиха съветниците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси ...