Начало / Общество / Правителството прие План за управление на природен парк “Персина”

Правителството прие План за управление на природен парк “Персина”

Министерският съвет прие на свое заседание на 15 февруари Плана за управление на природен парк “Персина”, съобщават от правителствения пресцентър. Паркът е с площ 21 762,2 хектара, той включва земи от Никопол, Драгаш Войвода, Белене, Свищов и Ореш.

На основа на анализ на състоянието на живата и неживата природа планът определя главните цели на управление, функционалното зониране на територията и приоритетните дейности за изпълнение през следващите години.

Основна цел на плана е паркът да бъде привлекателна и добре популяризирана туристическа и развлекателна дестинация по поречието на Дунав с възстановено и запазено биоразнообразие. Заливните територии и гори ще бъдат възстановени и екологично стабилизирани. Документът за управление е на базата на съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии.

С предприетите мерки планът ще осигури опазване и поддържане на разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, осъществяване на научни, образователни и рекреационни дейности, създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на местното население. Прилагането на плана ще има значителен ефект не само в областта на опазване на биологичното разнообразие, а и в посока развитието на екологичния туризъм, прилагане на устойчиви практики в горите и селското стопанство, привличане на донори и повишаване на социалния статус на местното население в региона на природния парк.

Природен парк „Персина“ е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров – Персин, дал името на Природния парк.

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...