Начало / Здравеопазване / По проект обучиха безработни младежи за болногледачи и ги назначиха на работа в МБАЛ – Левски

По проект обучиха безработни младежи за болногледачи и ги назначиха на работа в МБАЛ – Левски

M

Многопрофилната болница за активно лечение в град Левски  успешно реализира  проект „Със знания можем и работим“ , който е насочен към безработни младежи до 29 години.  Той се реализира по Договор № ESF-1113-04-11002 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Ново работно място”. Общата стойност на проекта е 132 371. 40 лв., периодът за изпълнение е от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2015 г.

обучение болноглезачи МБАЛ Плевен

Целта на проекта е  от една страна да стимулира работодателя  да наеме безработни младежи, като го подпомага финансово за направените инвестиционни разходи и разходи за разкриване на новите работни места, а от друга да даде шанс на млади хора да започнат работа, обясни ръководителят на проекта д-р Драгош Методиев, прокурист на МБАЛ – Левски.

В рамките на проекта 15 безработни младежи до 29 години вече са  преминали обучение за болногледачи и по ключова компетентност за работа под стрес.  От 1 юли 2014 г. 12 лица от целевата група, които успешно са приключили обучението,  са назначени на трудови договори за 12 месеца като болногледачи в „МБАЛ – Левски“ ЕООД.

обучение болногледачи МБАЛ Плевен

По проекта са закупени професионална перална машина и професионална сушилня, както и седем  професионални прахосмукачки и една  перяща прахосмукачка. Новото оборудване ще подпомага трудовата дейност на младите болногледачи.

През последната една година под ръководството на д-р Драгош Методиев МБАЛ – Левски е увеличила  броя на отделенията, в които се предлагат болнични услуги, както и много новоназначени лекари специалисти. Новите отделения са „Отделение по ушно-носно-гърлени болести“ и „Отделение по анестезиология и интензивно лечение“. Вдигнато е и нивото на две от отделенията, което е предпоставка за извършване на повече медицински дейности и нови клинични пътеки, а от там и повече приходи за болницата.

проект МБАЛ Левски

Прочетете също:

Служителите на РЗОК – Плевен излязоха на предупредителен протест

За един час днес, от 10 до 11 часа,  служителите на РЗОК-Плевен спряха работа и ...

Един коментар

  1. Супер, само дето след 1 година тия младежи ще бъдат уволнени, защото болницата няма да има пари да ги задържи на работа. но тога безработните ще се броят на другото правителство. От пусто в празно се прелива.