Акценти
Начало / Здравеопазване / По проект за 14 млн. лева модернизират УМБАЛ – Плевен

По проект за 14 млн. лева модернизират УМБАЛ – Плевен

УМБАЛ Плевен

Ръководството на Университетската болница в Плевен работи по проект “Ремонт, оборудване и модернизиране на болницата” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, по който са осигурени близо 14 милиона лева. Проектът е насочен основно към подобряване диагностиката и лечението на онкологични заболявания. Досега Университетска болница е получила по проекта над 14 модерни апарата, като дигитална ехографска система, дигитален скопично-графичeн рентгенов апарат, 16-срезов многодетекторен компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, дигитален мамограф, ендоскопска апаратура, дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб.

От изп.-директор на болницата доц. Цветан Луканов научихме, че се очаква доставката на голяма лабораторна система, лабораторна иформационна система, апаратура за централна стерилизация, уредба за интраоперативно лъчелечение/система за интраоперативно kV лечение и анестезиологични апарати. По същия проект се очаква и доставката на линеен ускорител със съпътстващата го апаратура, Към настоящия момент е открита процедура за възлагане на обществена поръчка от бенефициента по проекта Министерство на здравеопазването за апаратурата, която се очаква да се достави в лечебното заведение, уточни доц. Луканов

Друг проект от инвестиционната програма на болницата е свързан с ремонт и преустройство на Клиниката по ортопедия и травматология. Проектът е на стойност 780 000 лв., като половината от тях ще са за оборудване на ремонтираните операционни в клиниката. С този проект Университетската болница кандидатства за финансиране пред Министерство на здравеопазването за субсидия за капиталови разходи.

 Реализацията на подобни проекти спомагат за превръщането на Университетска болница – Плевен в център за високотехнологична медицина, което е една от основните амбиции на ръководството на лечебното заведение, подчерта доц. Луканов.

 

Прочетете също:

Почетни плакети на дългогодишни кръводарители ще връчат в Плевен

По повод  Международния ден на кръводарителя – 14 юни,организацията на Българския червен кръст в Плевен ...