Начало / Общество / Почти като Рамбо, но и музиканти, трябва да са кандидатите за прием във военни духови оркестри

Почти като Рамбо, но и музиканти, трябва да са кандидатите за прием във военни духови оркестри

Със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти. На военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, в духовите оркестри от Сухопътни войски и Представителния духов оркестър на Военноморските сили ще се приемат лица, завършили граждански средни или висши училища.

Освен задължителното за всички кандидати изискване да имат средно или висше образование по музика, друго такова е да имат съответното военно звание. Кандидатите за Гвардейския представителен духов оркестър пък трябва да са и със съответното ниво на достъп до класифицирана информация – поверително. Иначе се набират изпълнители на валдхорна, кларинет, алтсаксофон, басфлигорна, тромпет, тромбон и др.

От тук обаче започват още цяла поредица от изпитания, които изискват от кандидатите освен физическа и психическа издържливост, да имат и много добра обща култура. Бъдещите военни музиканти трябва да не са по-възрастни от 33 години, да са годни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, срещу тях да няма образувано наказателно производство,  да нямат друго гражданство, да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, да покриват нормативите за физическа годност и да са психологично пригодни.

Кандидатите за вакантните длъжности трябва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 9 август с приложени към него 15 документа – удостоверения, заявления и декларации, подробно описани на сайта на Министерство на отбраната в раздел „Документи” – „Обяви и конкурси”.

Заинтригувани, продължаваме да се интересуваме на какви изпитания ще бъдат подложени престрашилите се да кандидатстват. Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване. Изпитът на музикален инструмент ще е зададено от комисията изпълнение на гама до пет знака, етюд и пиеса по избор на кандидата и изпълнение на прима виста. След това оценяването продължава с лицеви опори и коремни преси, бягане совалка 10х10 метра и крос 1 000 метра по нормативи, определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България. Тестът за обща култура пък включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор се дава по една точка.

И ако все още ентусиазмът не ви е напуснал, знайте, че конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част в столицата от 9.00 часа на 10 и 11 септември. Поредно, но не последно изискване е спечелилите конкурса кандидати за оркестранти да не са навършили 33 години към датата на сключване на договора за военна служба.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...