Начало / Здравеопазване / Почвените проби от село Ралево са без отклонения от нормата

Почвените проби от село Ралево са без отклонения от нормата

Полученият протокол от Регионална лаборатория в Русе показват, че във взетите проби от село Ралевоза няма превишения в почвата на органохлорни пестициди, включително на ДДТ-сумарно и те са в нормите за максимално допустимите концентрации, съобщиха от РИОСВ – Плевен.

От Екоинспекцията възложиха на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС изпитване на почвени проби от село Ралево, след като на 20 август на тел 112 е постъпил сигнал, че при почистване на терен в сграда на бивше ТКЗС в село Ралево, са открити 6 чувала с негодни продукти за растителна защита (ПРЗ) с надпис “ДДТ”.  Незабавно е извършена проверка от експерти на РИОСВ– Плевен, Община Плевен, ОУ ПБЗН – Плевен, РЗ при ОДБХ – Плевен, в присъствието на кметския наместник на селото. По време на проверката не е констатирано наличие на разкъсани опаковки с препарати за растителна защита.

РИОСВ- Плевен е дала  също и предписание на Община Плевен в качеството й на притежател на отпадъка от препарати за растителна защита  да ограничи достъпа до постройката и да осъществи контакт с фирма, притежаваща документ по Закона за управление на отпадъците за предаване на отпадъците.

 

Прочетете също:

От днес излиза от употреба хартиената рецептурна книжка

От днес, 1 юли 2021 г., стартира електронната рецептурна книжка /ЕРК/ и излиза от употреба ...