Акценти
Начало / Общество / Постоянните комисии към ОбС – Плевен ще заседават другата седмица

Постоянните комисии към ОбС – Плевен ще заседават другата седмица

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен ще заседават на 28 и 29 март, понеделник и вторник. Проектите за дневен ред на заседанията на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на Общински съвет – Плевен, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

На 28 март ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател д-р Йордан Георгиев се свиква от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Проектът за дневен ред съдържа 11 точки /предложение за Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Плевен; предложение за Наредба за изменение на Наредба № 14 за търговската дейност на територията на Община Плевен; предложение относно кандидатстване на Община Плевен с партньорски проект ”Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2”; предложение за освобождаване от длъжност управителя на “Инжстрой” ЕООД и избиране на управител на дружеството, др./

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 15.00 ч. същия ден в Заседателната зала. Проектът за дневен ред съдържа 13 предложения /предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Плевен; предложение за разпределение на средствата в група “Физическа култура и спорт” през 2016 г.; предложение за предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, др./. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава с час по-късно на същото място по 19 точки / предложения за продажба на общински недвижими имоти; предложения за прекратяване на съсобствености; предложение за промяна статута и финансирането на четири професионални гимназии в Плевен, др./. От 17.00 ч. в Заседателната зала ще заседава ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев. Проектът за дневен ред съдържа 13 точки. ПК по „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава последна в понеделник от 17.30 ч.. Проектът за дневен ред съдържа 14 предложения /предложение за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Плевен; предложения за Наредби за изменение на три общински наредби – Наредба №2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда в Община Плевен, Наредба №14 за търговската дейност на територията на Община Плевен и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, др./.

На 29 март, вторник, ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Калин Поповски се събира от 15.00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред съдържа 6 точки /предложение за приемане на отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2015 г.; предложение за Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2016-2020 г.; предложение за План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2017 г., др./. ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 16.00 ч. на същото място. Комисията ще разглеждат две предложения – за разпределянето на средствата в група”Физическа култура и спорт” през 2016 година и докладна записка относно Декларация за арменския геноцид.  ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се свиква от 17.30 ч. в Заседателната зала, а проектът за дневен ред е от 8 предложения.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева се събира от 18.00 ч.. Комисията ще разгледа предложение на Католическата Енория ”Дева Мария от Фатима” за поставяне на монументално-декоративен елемент – кръст пред католически храм “Дева Мария от Фатима”; изложение от композитора проф. Константин Шопов; писмо от художника Огнян Кузманов.

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...