Начало / Общество / Постоянните комисии към ОбС – Плевен ще заседават другата седмица

Постоянните комисии към ОбС – Плевен ще заседават другата седмица

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания на 21 и 22 ноември (понеделник и вторник). Дни преди сесията членовете на комисиите предстои да обсъдят поредица от предложения, касаещи приемане на нови и промени в действащи  общински наредби. Две от комисиите ще обсъждат и отчетите за третото тримесечие на годината на общински дружества. /Проектите за дневен ред на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на Общински съвет – Плевен./

На 21 ноември (понеделник) заседанието на ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Комисията ще разгледа 11 точки. Сред основните са предложенията за приемане на нови и промени в действащи общински наредби. Промените касаят Наредба №7, Наредба №15, Наредба №3, Наредба №6 и №23. Ще бъдат обсъдени предложенията за приемане и на две нови наредби – Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен и Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен. Част от дневния ред е и предложение за определяне срок на валидност на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината.

От 15,30 часа ще заседава ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев, с дневен ред от 12 предложения. Комисията също ще разгледа предложенията за промени в общинските наредби, както и проекти за подробни  устройствени планове.

 ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Част от дневния ред са предложения за промени в общински нормативни актове, предложение за прекратяване на наемен договор между Община Плевен и Спортен клуб по борба „Изобор” и ново предоставяне на спортна зала за съвместно ползване от Спортен клуб по борба „Изобор” и спортен клуб по борба „Камен Лозанов”, др.

 В заседателната зала от 17 часа ще заседава ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев. Дневният ред на комисията е от 5 точки. На предстоящото си заседание Комисията ще обсъди отчетите за третото тримесечие на годината на общинските дружества “Паркстрой” ЕООД, “Тибор” ЕАД, “Инжстрой” ЕООД, ”МЦРСМ” ЕООД, ”ДКЦ ІІІ –   Плевен” ЕООД, “ДКЦ ІІ  Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и “Дентален център 1 Плевен” ЕООД.

На 22 ноември (вторник) заседава ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 15,00 ч. в Актова зала на Община Плевен. Комисията ще обсъди 5 предложения – за приемане на наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен, за прекратяване на наемен договор между Община Плевен и Спортен клуб по борба „Изобор” и ново предоставяне на спортна зала за съвместно ползване със спортен клуб по борба „Камен Лозанов”, молба от АКСК Плевен  Рейсинг Тим за коригиране на наем, както и молба от Младежкия общински парламент за отпускане на средства за мероприятия.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Калин Поповски заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред е от 6 точки. Комисията ще разгледа предложение за преместване на Дневния център за деца с увреждания и Дневния център за възрастни с увреждания от ул.”Цар Самуил” №55 в жк „Сторгозия“ в сградата на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина”. В дневния ред са и искания за внасяне на предложения в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия и искане за еднократна помощ за лечение, молба от Сдружение с нестопанска цел „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина” относно включване на Община Плевен като асоцииран член на Сдружението, др.

От 15,30 ч. заседава и Комисията за подпомагане на двойки и лица с репродуктивни проблеми с председател д-р Калин Поповски. Комисията ще разгледа 7 молби.

 От 16,00 часа ще заседава ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков. Проектът за дневен ред е от 12 точки. Комисията ще обсъди отчетите за третото тримесечие на годината на общинските търговски дружества “Инжстрой” ЕООД, ”МЦРСМ” ЕООД, “ДКЦ ІІ Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и “Дентален център 1 Плевен” ЕООД.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е от 9 точки, една от тях е Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности на територията на общината. Част от дневния ред са още молба от Сдружение ”Плевенски Обществен фонд – ЧИТАЛИЩА” относно съдействие при изготвяне на проекта за Бюджет 2017 г. да бъде планиран годишния членски внос на Община Плевен –  12 000 лв., както й преписка във връзка с читалище “Съгласие 1869”.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева се събира от 17,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията включва обсъждане на 9 точки – молба от Младежки общински парламент за финансиране на предстоящи мероприятията до края на 2016 г., предложение от читалище”Просвета – 1923” за финансова помощ в размер  на 1000 лв. във връзка с подготовката на фестивал, др.

Прочетете също:

Рисунка на плевенско дете реклама на изложба от международен конкурс в Германия

Рисунката  „Еднорог“ на седемгодишния Цветомир Маринов от арт школа „Колорит“ е избрана като мотив за ...