Начало / Общество / Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават на 14 и 15 октомври

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават на 14 и 15 октомври

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за последни заседания този мандат следващата седмица – на 14 и 15 октомври.

В понеделник, 14 октомври, заседават три от комисиите.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова, ще обсъди предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 11 училища на територията на община Плевен. Две от училищата са на територията на град Плевен – СУ „Анастасия Димитрова“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. Искания са внесли и от: ОУ „Христо Ботев“ – с. Пелишат, СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж, ОУ „Антон Старшимиров“ – с. Бохот, НУ „Отец Паисий“ – с. Върбица, НУ „Христо Ботев“ – с. Дисевица, и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене.

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще разгледа отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от април 2018 г. до юли 2018 г. Съветниците в комисията ще се запознаят и с предложение за сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина – Плевен“ да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху общински имот в Плевен за изграждане на състезателно БМХ трасе. Съгласно одобрения технически проект трасето трябва да бъде готово в рамките на 3 календарни години. Точка в дневния ред е и преписка от сдружение „Героите на Дойран“ относно отпускане на финансови средства от общинския бюджет.

Дневният ред на ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков включва: предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г.; обсъждане на искания за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 11 общински училища; предложение за продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построените върху него сгради по плана на село Гривица; за продажба на общински недвижими имоти,  отредени за жилищно строителство по плана на с. Буковлък. Комисията ще разгледа и точка за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейност на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Във вторник, 15 октомври заседават  ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност“, ПК „Здравеопазване и социална политика“  и ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева ще заседава  по две точки – предложение за именуване на улица в местността „Текийски орман“ край Плевен и разглеждане на преписка от сдружение „Героите на Дойран“ относно отпускане на общински финансови средства.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев  ще се запознае с искане за финансова подкрепа на жена, пострадала при пътен инцидент в Плевен.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски има няколко точки в дневния си ред: разглеждане на годишен отчет за изпълнението на плана за действие за общинските концесии и концесионни договори за 2018 г.; предложение за изменение на общинската Инвестиционна програма за 2019-та; точки относно общински недвижими имоти в землищата на селата Гривица и Буковлък. Ще се запознаят и с предложението за сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина – Плевен“ да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху общински имот във връзка с изграждането на състезателно БМХ трасе в Плевен.

Прочетете също:

С наличното оборудване за АЕЦ „Белене“ може да се изгради 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ 

До 10 години България може да има изградена нова ядрена мощност. В тази връзка днес ...