Начало / Общество / Постоянните комисии в Общинския съвет заседават следващата седмица

Постоянните комисии в Общинския съвет заседават следващата седмица

Постоянни комисии на Общински съвет – Плевен се събират за заседания следващата седмица – 25 и 26 февруари (понеделник и вторник). Всичките десет комисии този месец ще се запознаят с годишния план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ за календарната 2019-та, пред две от комисиите ще бъдат представени и годишните програми за развитие на търговските дружества с общинско участие.

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов, която ще заседава на 25 феврурари, ще разгледа писмо от „Топлофикация – Плевен“, в което се посочва, че с оглед подобряване на екологичната обстановка в Плевен е необходимо да се работи в посока топлофициране на районите останали без централно отопление от ТЕЦ. Община Плевен може да направи много за облекчаване на административните дейности при извършване на аварийни и основни ремонти от дружеството, се казва още в текста. Комисията ще разгледа и искане за дофинансиране на маломерни паралелки в три общински училища – СУ „Анастасия Димитрова“ – гр.Плевен, СУ „П.Яворов“ – гр. Плевен и в ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец. Ще обсъди и предложение за правилник на Общинския медиен център, както и две предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижими имоти за читалищата в Пелишат и Къшин.

Същия ден на сво е заседание ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов ще обсъди  предложение за разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и приемане Календар за младежки дейности на Община Плевен за 2019 година.

ПК „Бюджет и финансова политика“, която също ще заседава на 25 февруари, освен информациите за актуалното състояние на търговските дружества с общинско участие,  ще обсъжда още предложение за пълна реконструкция на уличното осветление в Плевен.

Справката за актуалното състояние на общинските дружества влиза и в ПК “Стопанска политика и транспорт”.  Съветниците ще обсъждат също и предложението за пълна реконструкция на уличното осветление в Плевен. В текста се посочва, че след изграждане на системата за улично осветление в Плевен преди повече от 70 години е извършвано поетапно обновяване, но анализа показва, че има недостатъчно осветени улици и улични платна. Документът предлага съответно мерки за енергийна ефективност и повишаване сигурността и експлоатационните характеристики на системата.

На 26 февруари, вторник,  в ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ ще разгледат отчета за изпълнението на мерките от Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен за 2018-а година. Ще бъде разгледано и предложение за промяна предназначението на земеделски земи в общината във връзка с изграждането на АМ „Хемус“. Трасето на магистралата минава през общините на Плевен и Ловеч, като засяга шест землища. На територията на Община Плевен това са землищата на с. Николаево и с. Бохот.

На вниманието на ПК „Обществен ред и сигурност” ще е представената информация за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ – Плевен територия за 2018-та.

Също на 26 февруари ще заседава ПК „Здравеопазване и социална политика“ и членовете й ще обсъдят предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Този месец ще бъдат разгледани и 19 заявления за финансово подпомагане на лица от община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ ще заседава с дневен ред от 15 точки. Между тях са предложение улица в Плевен да носи името на проф. Михаил Грънчаров – дългогодишен директор на Регионалния исторически музей и почетен гражданин на Плевен; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот и за сдружение „Спортен клуб ДСД БОКСИНГ“ – Плевен; др.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” ще разгледа писмо от Дружеството на плевенските художници относно провеждането на международния симпозиум по скулптура, както и предложение за приемане на правилник на ОП „Общински медиен център” и  заявление за подкрепа за участие в международен фестивал.

На заседанието си във вторник ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ ще обсъди искането за дофинансиране на маломерни паралелки в СУ „Анастасия Димитрова“ – гр.Плевен, СУ „П.Яворов“ – гр. Плевен и в ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец. Ще се запознае и с годишния план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ за 2019-та.

Заседание на Общински съвет – Плевен, е насрочено за 28 февруари /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 37 точки, четири от тях – питания от общински съветници.

Всички предложения и преписки за заседанията са публикувани на страницата на местния парламент: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-fevruari-2019-g.

Прочетете също:

Деца, родители и учители от ДГ „Снежанка” заедно в автопоход

Автопоход организираха от ДГ „Снежанка” в Плевен, с който беше финал на проекта „Детската градина ...