Начало / Икономика / Подобряват контрола върху стопанисването на общинско имущество с промени в Наредба №7

Подобряват контрола върху стопанисването на общинско имущество с промени в Наредба №7

Общински съвет – Плевен прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Изменението в Наредба №7 касае конкретно едно – правата на кметовете на кметства и кметските наместници да стопанисват общинските имоти по места, обяви на редовната си пресконференция днес в Пресклуба на БТА председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той информира подробно и за самото решение, прието от местния парламент.

„Редът за управление на имоти и вещи общинска собственост е регламентиран в Глава трета на Наредба № 7. Според действащата редакция на чл.11 от Наредбата имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местната администрация и местното самоуправление се управляват от кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници. Т.е. липсва регламент, с който стопанисването на останалите имоти, общинска собственост, е предоставено на кметовете на населените места, въпреки че те и досега полагат грижи за тях. Смятам за редно и съвсем правилно всеки един кмет на населено място да има права за стопанисване на общинските имоти по места“, коментира Мартин Митев. В тази връзка е постъпилото на 20 септември до местната управа писмо и от Сдружението на кметовете на кметства и кметските наместници „Мизия-2006” – Плевен, с което се предлага да бъдат предоставени за управление на кметовете и кметските наместници имотите – общинска собственост, находящи се на територията и землището на съответното населено място.

След обсъждане на предложението в тази му част, ОбС – Плевен прие  промени в чл.11 от Наредба №7, като въпросният текст придобива следния вид: „(1) Кметът на Общината или упълномощен от него заместник-кмет организира, ръководи и контролира стопанисването на имотите – общинска собственост.

(2) Кметовете на кметства и кметските наместници организират и ръководят стопанисването на имотите по ал.1, намиращи се на територията на съответното кметство.

(3) При разпореждане или отдаване за възмездно ползване на имоти, предоставени за управление на кметовете на кметства /кметски наместничества/ от Общинския съвет, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от съответната сделка, се предоставят по бюджета на кметството.”

„По последната част на този текст в хода на дебата предложих допълнение, според което тези средства в размер до 30 % да се заделят в общия бюджет на Община Плевен, но по разчетната сметка на съответното кметско наместничество, за да не бъдат ощетени тези малки населени места с евентуални приходи от реда на разпореждане с общинска собственост“, допълни Мартин Митев.

Относно втората част на предложението от общинска администрация – от действащата Наредба №7 да отпаднат текстовете, които ограничават  участието в публични търгове и конкурси на лица, свързани със служители на ръководна длъжност в общинска администрация, Общинският съвет се произнесе против. Т.е ограничението остава в сила, обяви председателят на ОбС-Плевен и обясни защо той лично е за запазване на този текст в Наредбата.

„Аргументите, които чух в залата в отговор на въпроса ми защо тези ограничителни текстове от Наредбата трябва да отпадат, за мен не бяха убедителни. Това, че в нормативни актове от по-висша степен не се съдържали такива забрани, не е пречка ние като нормотворци на местно ниво да заложим такива ограничения. Смятам за неморално лица, свързани със служители на ръководни длъжности в общинска администрация, да участват в конкурси или търгове, обявени от същата тази общинска администрация“, категоричен бе Мартин Митев.

Решението на Общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба № 7 влиза в сила седем дни след публикуване на интернет страницата на Община Плевен.

Прочетете също:

Рисунка на плевенско дете реклама на изложба от международен конкурс в Германия

Рисунката  „Еднорог“ на седемгодишния Цветомир Маринов от арт школа „Колорит“ е избрана като мотив за ...