Акценти
Начало / Общество / Подобряване качеството на живот на хората в България

Подобряване качеството на живот на хората в България

„Подобряване качеството на живот на хората в България” беше мотото на срещата, която се проведе днес в плевенския офис на Областния информационен център. В нея участваха екретари на читалища от общината, директори на детски градини и училища и служители от областна дирекция „Социално подпомагане” в Плевен. Тя е седмата по ред от месец февруари, когато беше разкрит ОИЦ в Плевен.

Управителят на ОИЦ – Йонка Янакиева разясни пред участниците специфичните дейности и услуги, които центърът предоставя на заинтересованите страни. Целта е популяризиране на възможностите, които дават Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и постигнатите досега резултати от изпълнените вече проекти.

Подчертана бе и важността за вливане на свеж ресурс  за икономиката и финансиране на приоритетни дейности чрез  европейските субсидии.

По време на срещата бяха представени две отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Едната е „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, чиято цел целта  е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства. Отпуснатите средства по тази процедура са в размер на 6 млн. лева.

Другата представена процедура бе „Помощ в дома”, чрез която се създава възможност услугата домашен социален патронаж да се доразвие и разшири за по-висока ефективност и обхват на нуждаещите се.

По време на възникналите дискусията се очерта тревогата на участниците по отношение недостатъчните средства, предвидени в процедурата „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и нуждата в това направление да продължава финансирането и да се разнообразяват възможностите.

Ден по-рано такава среща от ОИЦ проведоха в община Левски, където бяха повдигнати сходни въпроси, отнасящи се до необходимостта от по-голямо финансиране по отделните процедури.

В същото време участниците изразиха задоволството си, че идеите им за образователна интеграция са намерили поле за реализация чрез конкретната схема.

Прочетете също:

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 24 и 25 януари

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен, се събират за първите си заседания за тази ...