Начало / Икономика / Подлезът при жп гара Плевен ще бъде ремонтиран тази година

Подлезът при жп гара Плевен ще бъде ремонтиран тази година

Ремонт на подлеза при жп гара Плевен предвижда през тази година местната управа. Колко средства ще са нужни за това, ще стане ясно след изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта.

Това стана ясно на последното за отминалата година заседание на Общински съвет – Плевен от изказване на кмета Георг Спартански в отговор на питане, внесено от общинския съветник Николай Николов Маринов. „При многократни обаждания и срещи с граждани се изразява остро недоволство от състоянието, стопанисването и функцията на подлеза на жп гара Плевен. Това важно съоръжение свързва райони на Плевен, разделени от жп гара и се явява като такова без алтернатива. Ежедневно през него преминават хиляди плевенчани, работещи в шивашки фирми, предприятия, търговия на едро, ученици, граждани и др.“, посочва в питането си Николай Маринов. В него той допълва, че състоянието на съоръжение е критично, което го прави неудобно и неотговарящо на предназначението му. В подлеза не е правен ремонт от години, не работи прилежащата канализация, липсва и елементарна грижа за хигиената в тунела. За нормалното функциониране на подлеза е нужен спешен ремонт, посочва Николай Маринов и поставя два въпроса. Първият въпроса е чия собственост е подлеза и кой следва да се грижи за състоянието на съоръжението. Вторият – предвиждат ли се средства в Бюджет 2018 на Общината за ремонт на съоръжението, за да може то да се ползва по предназначение.

Относно собствеността върху съоръжението бе пояснено, че за въпросният подлез няма акт да общинска собственост, защото съгласно чл.56 от Закона за общинската собственост за временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго. Съгласно Закона за устройство на територията този подлез е елемент на техническата инфраструктура. Цитиран бе чл. 64, ал.1, в който се казва, че: Елементи на техническата инфраструктура са транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др. В същото време съгласно Закона за пътищата, чл.30, ал.4: „Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от съответната община. „Т.е като прочетем систематично текстовете от Закона за общинската собственост,  Закона за устройство на територията и Закона за пътищата, въпреки, че няма законово изискване за актуване на този вид линейни обекти, те очевидно са елементи от техническата инфраструктура и като такива грижата за тях е на съответната община, в случая това е Община Плевен“, отговори кметът в отговор на първия въпрос от питането.

Относно констатацията на съветника Николай Маринов за безобразното състояние на подлеза, Георг Спартански заяви, че тя е точна и вярна. „Може да се каже, че подлезът е в това безобразно състояние от много години. По някакви причини съоръжението е убегнало от вниманието на общинската администрация и с години е оставено на произвола на съдбата.

Този обект нито се охранява, нито се наблюдава, нито полиция го посещава“, заяви градоначалникът. Той увери, че ще бъде направено необходимото за привеждане на жп подлеза в нормално състояние за ползване от гражданите. Притесненията на местната управа са свързани и с това какво ще се случи с подлеза след ремонта, заради честите прояви на вандализъм в Плевен. В тази връзка се предвижда работна среща и с представители на полицията с цел превенция и гарантиране сигурността в района на коментираното техническо съоръжение.

Прочетете също:

Днес временно ще е ограничено движението по ул. „Хаджи Димитър“

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Хаджи ...