Акценти
Начало / Икономика / Площадките за стари автомобили вече с банкови гаранции

Площадките за стари автомобили вече с банкови гаранции

До 3 април 2017 г. собствениците на  площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) трябва да внесат банкови гаранции. Те са в размер на 15 000 лв. за дейността и по 5 000 лв. за всяка площадка на оператора. Банковите гаранции са въведени с измененията и допълненията в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), публикувани в Държавен вестник на 30 декември 2016 г., напомнят от РИОСВ – Плевен. При неизпълнение, разрешението по чл.67 от ЗУО се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО.

Размерът на банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ се намалява от 25 000 лева на 15 000 лв. Остава в сила гаранцията от 5000 лв. за всяка площадка на дружеството. Срокът за представяне на банкови гаранции с новия размер е 03.01.2018 г.

Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

За контролираната от РИОСВ-Плевен територия, в разрешения за дейности с ОЧЦМ са вписани 48 площадки, самостоятелни дейности с ИУМПС и ИУЕЕО се осъществяват на още 31 площадки.

През 2016 г. не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.

Прочетете също:

Силно корозирала мина откриха в района на жп гара Ясен

На 28 май 2020 година около 20:55 часа в полицията е получен сигнал, че в ...