Начало / Икономика / Плевенска област на 23-то място по показател средна работна заплата

Плевенска област на 23-то място по показател средна работна заплата

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие област Плевен е на 23-то място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София – 816 лв., Враца – 811 лв. и Стара Загора – 806 лева. Данните са на Националния статистически институт, оповестиха ги от Териториалното статистическо бюро в Плевен.

През четвъртото тримесечие на 2012 год. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2012 год. с 2% и достига 572 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 665 лв., а за частния – 519 лева. В сравнение със същия период на 2011 год. нарастването е с 3.4%.

Според данните на Националния статистически институт наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2012 год. намаляват с 2.2% спрямо края на септември 2012 год., като достигат 58.1 хиляди. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности “Строителство”, следвано от “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в “Административни и спомагателни дейности” – с 18.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие най-голям е относителният дял на наетите по трудово или служебно правоотношение в дейностите “Преработваща промишленост”, “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” и “Образование”.

В края на декември 2012 год. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 1.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Данните са получени от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...