Начало / Общество / Планът за управление на риска от наводнения стана основна тема на заседание на Басейновия съвет в Плевен

Планът за управление на риска от наводнения стана основна тема на заседание на Басейновия съвет в Плевен

Разработването на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) беше основната тема на провелото се 22-ро заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Дунавски район“ в Плевен. Инж. Петър Димитров, директор на БДДР, откри Съвета и посочи в своето обръщение, че в процеса на разработване на Плана мненията и становищата на всички заинтересовани страни ще подпомогнат изготвянето на реалистичен и приложим ПУРН.

Пред членовете на Съвета беше представен напредъкът по изпълнението на проект  „Разработване на План за управление на риск от наводнение“, който се изпълнява от Басейновата дирекция „Дунавски район“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Той цели осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на Басейновите дирекции при изготвяне на планове за управление на риска от наводнения, припомнят от Басейнова дирекция „Дунавски район”.

Басейнова дирекция среща 1

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, имаща за цел да подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник. В състава на съвета към БДДР са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на здравеопазването и Министерство на вътрешните работи, ВиК дружества, на Българска академия на науките и висши учебни заведения, фирми, неправителствени организации и други.

Снимки“ Басейнова дирекция

Прочетете също:

От днес затягат противоепидемичните мерки в Плевен заради висока заболеваемост

От днес, 14 януари 2022 г.,  в община Плевен се въвеждат по-строги противоепидемични мерки за ...