Акценти
Начало / Общество / Пет постоянни комисии ще заседават днес

Пет постоянни комисии ще заседават днес

В подготовка за предстоящото на 26 октомври заседание на Общински съвет- Плевен, днес и утре в Постоянните комисии ще обсъждат проектите за дневен ред, предложенията и преписките. Всичките 10 постоянни комисии ще обсъждат предложенията, постъпили във връзка с проекта за промени в Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на община Плевен.

Днес ще заседават пет от комисиите.

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в Актовата зала на Община Плевен.  Комисията ще обсъждат 18 точки. Съветниците ще разгледат  предложения за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен. Голяма част от предложенията в дневния ред на Комисията касаят общинските фирми – предложение за прекратяване дейността и ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Плевен“ ЕООД; предложение за изменение на Решение №709 относно провеждането на конкурс за избор на управител на ДКЦ III – Плевен; представяне на уведомително писмо от Петя Петкова – изпълнителен директор на „Тибор“ ЕАД във връзка заповед на кмета на Общината за прекратяване на договора й за управление на „Тибор“; изменение на учредителния акт на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Плевен. Съветниците ще се запознат и с предложение за закриване на ОУ „Васил Левски” – с. Беглеж, ще разгледат и точката за предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти публична и частна общинска собственост за развитие на читалищната дейност в общината.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е в 6 точки, сред тях са предложения за промени в Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен и предложените промени по проекта за промени в Наредба №11.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 в Заседателната зала по 15 точки. Комисията ще се запознае с писмо за финансово подпомагане на Община Кресна Средствата са за преодоляване на щетите от един от най-големите пожари в страната, възникнал в района на Кресна на 24 юли тази година. За преодоляване на последиците от пожара Община Кресна обяви Национална кампания за набиране на парични средства по банкова сметка. Съветниците ще  разгледат и предложение Община Плевен да кандидатства с проект за фасадна реставрация и подмяна дограма на Център за подпомагане на личностно развитие – Плевен. Проектобюджетът на община Плевен за 2018 година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 и 2020 година за местни приходи и разходи за местни дейности също е внесен за разглеждане в постоянната комисия.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията този месец е от 10 точки. Освен предложенията за промени в Наредба №11 и предложението за предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински имоти за читалищна дейност, Комисията ще се запознае и с писмо от ОУ „Н.Й.Вапцаров“ относно дофинансиране на маломерни паралелки. Ще бъде обсъдено и предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца и предложение за отдаване под наем на публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев се събира от 18,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на заседанието включва 13 точки – писмо от „Тролейбусен транспорт“ относно стойността на пътуване в градски условия; предложение за увеличаване капитала и промени в устава на „Тибор“ ЕАД; писмо от БСАПОП относно състоянието на Автогара Плевен; предложенията, касаещи общинските фирми; др.

 

Прочетете също:

Плевен вече в зелената зона по заболеваемост от Ковид-19, къде ще се ходи без маски

Заболеваемостта от Ковид-19 в област Плевен падна под 20 нови случая на 100 000 население ...