Начало / Общество / Пет милиона лева за оптимизиране дейността на общините

Пет милиона лева за оптимизиране дейността на общините

Общините ще могат да получат общо пет милиона лева по Оперативна програма „Административен капацитет”, за да оптимизират дейността си. Целта е да се избегнат дублиращи се дейности и да се подобри ефективността в обслужването на гражданите и бизнеса.

Минималната стойност за отделните проекти е 50 000 лв., а максималният праг – 200 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. По тази процедура оперативната програма „Административен капацитет” ще може да финансира например дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура чрез разработване, усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, процедури, инструкции, наръчници, въвеждане на стратегии за организационно развитие и др. Не са допустими разходи за проучване на добри практики от други държави членки, както и разходите за консултантски услуги при написването на проктното предложение.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април.

На 8 март в Ловеч ще се проведе информационна среща по процедурите за кандидатстване.

Прочетете също:

Работници на  „Паркстрой” ще засадят живите елхички и на граждани

Във връзка със запитвания на граждани къде могат да засадят живите си коледни елхички по ...