Акценти
Начало / Общество / Още седмица приемат документи за целеви помощи на хора с увреждания

Още седмица приемат документи за целеви помощи на хора с увреждания

На 15 август приключва приемът на документи за изплащане на целеви помощи за 2012 г. по чл. 53а от Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ и предаване на регистрите към Агенция зя хора с увреждания, напомнят от Сдружение „БАЛИЗ” – Плевен. На областно ниво организацията обработва подадените заявления, подава за одобрение списъците и изплаща чрез  пощенски записи целевите помощи на отговарящите на условията лица.

Към настоящият момент за ползване на този вид целева помощ документи са подали 240 лицата. Право на това подпомагане имат лица с интелектуални затруднения и психични разстройства, със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност. Отговарящите на усвоията могат да кандидатстват, като подадат заявление-декларация за отпускане на целева помощ, служебна бележка, удостоверяваща, че лицето е ползвало придружител до съответните институции и копие от решение на ТЕЛК.

Документи за целеви помощи ще се приемат до  15 август 2012 г., на адрес: гр. Плевен, ул. „Белмекен” № 11.

На интернет адрес http://balizpleven.blog.bg/drugi/2012/04/02/obrazci-na-formuliarite-za-kandidatstvane-za-celevi-pomoshti могат да се изтеглят образците на необходимите за кандидатстване формуляри.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен даде съгласие за удължаване на срок за погасяване на общински дълг по договор с ФЛАГ

Общински съвет – Плевен, даде съгласие за промяна в срока за погасяване на кредит по ...