Начало / Общество / Офис на НАП-Плевен събра 58 млн.лева просрочени задължения

Офис на НАП-Плевен събра 58 млн.лева просрочени задължения

От началото на годината офис на НАП-Плевен събра 58 млн.лева просрочени задължения за данъци и осигуровки, с 10 млн.лв. в повече от предходната година. След промяната в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 януари 2016 година, свързана с принудителното изпълнение, публичните изпълнители станаха много по-конкурентни, а процедурите по оценяване на имуществото, организиране и провеждане на продажбите чрез търг значително се опростиха и съкратиха. През настоящата година са проведени общо 45 търга за продажба на имущество на длъжници, от които са събрани 192 хил.лева. Националната агенция за приходите полага усилия да популяризира своите продажби чрез съществуващата за това платформа в интернет, като предоставя снимки за състоянието на продаваното имущество и дава подробни разяснения на желаещите да участват в продажбите.

През 2016 година приходната администрация проведе няколко кампании за ранно уведомяване на своите клиенти от област Плевен за техните публични задължения, както по телефон, така и чрез електронна поща. Директор офис и публичните изпълнители от отдел „Обезпечаване и събиране на публични вземания“ в Плевен инициираха редица срещи с представители на работещи дружества, които изпитват временни затруднения при плащането на данъци и осигуровки към държавния бюджет. Предприетите действия имат за цел стимулиране на доброволните плащания и своевременно погасяване на нововъзникналия дълг. Публичните изпълнители проучват длъжниците, като в краен случай се пристъпва към реализация на тяхното имущество.

„Усилията на Националната агенция за приходите имат за цел стимулиране на доброволните плащания и своевременно погасяване на нововъзникналите публични задължения. Тези действия ще продължат и през следващата 2017 година“, заявяват от Офиса на НАП в Плевен.

Прочетете също:

Следващата седмица са възможни смущения в електрозахранването в селища в община Гулянци

Заради извършвани ремонти от Електроенергиен системен оператор (ЕСО) в подстанция „Гулянци“ се налага промяна в ...