Начало / Образование / От 16 юни кандидат-гимназистите подават документи

От 16 юни кандидат-гимназистите подават документи

Учениците, желаещи да кандидатстват за прием в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2015/2016 година, ще могат да подадат документи в 11 училища-центрове по общини в област Плевен. За това информират от Регионален инспекторат по образованието – Плевен. Документи за участие в първи етап на класиране ще се подават в периода от 16 до 19 юни. Това може да стане в: НУ „Единство”- гр. Плевен, улица „Бяло море” №2; ПГЯЕ „Мария Склодовска-Кюри” – гр. Белене, община Белене; СОУ „Христо Смирненски” – гр. Гулянци, община Гулянци; СОУ „Христо Ботев” – гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник; СОУ „Евлоги Георгиев” – гр. Тръстеник, община Долна Митрополия; СОУ „Христо Смирненски” – гр. Искър, община Искър; ПГ по земеделие „Стефан Цанов” – гр. Кнежа, община Кнежа; ОУ „Максим Горки” – гр. Левски, община Левски; СОУ „Христо Ботев” – гр. Никопол, община Никопол; СОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Пордим, община Пордим; ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг, община Червен бряг. Работното време на комисиите е от 8.00 часа до 18.00 часа.
За участие в приема се подават заявление за участие в класиране с подредени желания – заявлението е по образец и се попълва на място в училището-център, копие на удостоверението за завършен VII клас, копие на служебната бележка с оценките от положените приемни изпити, когато са кандидатства в друга област, копие на медицинско свидетелство, ако ученикът кандидатства за специалност в професионалните училища. Представят се и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика и служебна бележка, издадена от МОН удостоверяваща, че ученикът е включен в окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни олимпиади, по съответния учебен предмет, ако има такива.
След обявяване на резултатите от първия етап на класирането – до 25 юни, приетите ученици следва да се запишат в училището, в което са класирани в периода от 26 юни до 30 юни. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране, в периода от 26 юни до 30 юни. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. Учениците, класирали се по своето първо по ред в заявлението желание, се записват в училището, в което са класирани, и не могат да участват във второ класиране.
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класиране и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класиране – от 10 юли до 14 юли. Подаването на заявления от учениците за участие в трети етап на класиране ще се извърши в НУ „Единство” – гр. Плевен.За целта следва да се подаде ново заявление в училището-център, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по училища в срок до 28 юли.

Прочетете също:

Изместват с 10 дни годишните изпити, ако учениците се върнат в клас на 14 май

При сценарий, че извънредното положение бъде удължено до 13 май и учениците се върнат в ...