Начало / На фокус / От 16 юни започва записването на седмокласниците в 11 училища – центрове в областта

От 16 юни започва записването на седмокласниците в 11 училища – центрове в областта

Информация за учениците, кандидатстващи след завършен VII клас за прием в държавните и общинските училища за учебната 2016/2017 година, публикува Регионален инспекторат по образованието – Плевен. От нея става ясно, че в периода от 16 до 21 юни, включително се подават документи за участие в първи етап на класиране. Резултатите от тестовете по български език и литература и по математика от Национално външно оценяване за учениците от 7 клас се обявяват на 3 юни, а всеки ученик ще може да направи проверка на своите оценки с ЕГН и входящ номер на сайта: http://7klas.mon.bg.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите – изобразително изкуство се обявяват до 9 юни, като всеки ученик може да провери оценките в сайта на РИО-Плевен, раздел Прием.

Съгласно графика за дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2016/2017 година, подаването на документите се извършва в 11 училища – центрове, определени за всяка община от област Плевен. Това са: НУ „Единство”- гр. Плевен, улица „Бяло море” №2; ПГЯЕ „Мария Склодовска-Кюри” -гр. Белене, община Белене; СОУ „Христо Смирненски”-гр. Гулянци, община Гулянци; СОУ „Христо Ботев”- гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник; СОУ „Евлоги Георгиев”-гр. Тръстеник, община Долна Митрополия; СОУ „Христо Смирненски” -гр. Искър, община Искър; ПГ по земеделие „Стефан Цанов”- гр. Кнежа, община Кнежа; ОУ „Максим Горки” -гр. Левски, община Левски; СОУ „Христо Ботев” -гр. Никопол, община Никопол; СОУ „Св.св. Кирил и Методий” -гр. Пордим, община Пордим; ПГМЕТ „Девети май” -гр. Червен бряг, община Червен бряг.

За участие в приема се подават следните документи: заявление за участие в класиране с подредени желания – заявлението е по образец и се попълва на място в училището-център; копие на удостоверението за завършен VII клас, издадено от училището, в което ученикът се е обучава; копие на служебната бележка с оценките от положените приемни изпити, когато ученикът кандидатства в друга област. Служебната бележка с оценките от приемните изпити се получава от училището, в което той завършва; копие на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, ако кандидатства за специалност от професионалните училища.

След обявяване на списъците с приетите ученици на първия етап на класирането – до 27.06.2016 г., учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани в периода от 28.06.2016 г. до 30.06.2016г, включително, информират от РИО – Плевен.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, подават в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране, в периода от 28.06. 2016 г.- 30.06.2016 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втори етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище в периода от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г., включително.

Учениците, класирали се по своето първо по ред в заявлението желание, се записват в училището, в което са класирани и не могат да участват във второ класиране. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класиране и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класиране, в периода от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г. включително.

В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането. За целта се подава ново заявление в училището-център – НУ „Единство”-гр. Плевен, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.

След обявяване на резултатите от третия етап на класиране и останалите свободни места – 21.07.2016 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища, като учениците подават заявления до директора на съответното училище. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, както и от РИО-Плевен.

Работното време на комисиите е от 8.00 часа до 18.00 часа.

Прочетете също:

66 години отбеляза ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен

С различни онлайн прояви днес, 3 декември,  ПГХВТ „Луи Пастьор”- Плевен, отбеляза 66 години от ...