Акценти
Начало / Образование / От успешна практика в Италия се завърнаха ученици от ДФСГ „Интелект”

От успешна практика в Италия се завърнаха ученици от ДФСГ „Интелект”

ДФСГ Интелект Италия

30 ученици от различни специалности на ДФСГ „Интелект” – Плевен, участваха в триседмична трансгранична практика в град Виченца, Италия в периода 21 март 2015 г. – 13 април 2015 г.

Тя е част от проекта „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“, по който плевенската гимназия работи от началото на тази учебна година.

„Трансграничната практика в Италия предостави възможност на участниците да се запознаят с ролята на дигиталните умения в света на бизнеса, с реализирани успешни практики на иновативни подходи в управлението на малкия и среден бизнес в Централна Европа и да усвоят полезни умения, които да приложат при разработване на бизнес проекти за придобиване на степен на професионална квалификация и последващата им реализация като специалисти в България”, разказаха Деница Георгиева, преподавател в гимназията. Участниците са имали възможност да се запознаят по-отблизо с културата, бита и традициите в Италия, а също са придобили ценни умения за справяне в интеркултурна среда.

ДФСГ Интелект сертификати

За участие в трансграничната практика учениците са избрани след  няколко етапа на предварителен подбор, който включва тест за проверка на нивото на професионална подготовка и тест по английски език, последвани от интервю с всеки кандидат за установяване владеенето на икономическа терминология и комуникативност в общуването. Така е избрана групата от 33 ученици, постигнали най-високи резултати. Те са преминали предварителна езикова, професионална и културна подготовка. През месец декември миналата година е проведено изнесено обучение в Трявна за повишаване уменията на учениците за работа в екип и сътрудничество при решаване на казуси и вземане на решения.

За успешно завършена предварителна подготовка учениците са получили сертификати. Сертификати за потвърждаване на придобитите професионални компетенции от работата им в реална работна среда участниците в практиката са получили и от приемащата институция в Италия – FORTES ImpresaSociale SRL. Потвърждаването на практиката се гарантира и чрез издаването на всеки ползвател на  Сертификат Europass от приемащата институция.

Дългосрочните ползи за ДФСГ „Интелект“ от участието в този проект е, че училището ще повиши качеството на професионалното образование за своите ученици, за да развият уменията и компетенциите, изисквани по време на работа. Проектът ще разшири също опита в различни аспекти на трансграничното сътрудничество и ще предостави възможност на младите хора за участие в демократичния живот на Европа.

практика Италия ДФСГ Интелект

Прочетете също:

В Средношколско общежитие „Данаил Попов“ – Плевен тийнейджъри се учат да правят авиомодели

Тийнейджъри от Средношколско общежитие „Данаил Попов“ в Плевен ще се учат как да изработват модели ...