Акценти
Начало / Икономика / От Плевен тръгва инициативата за създаване на Граждански съвет в областта на образованието

От Плевен тръгва инициативата за създаване на Граждански съвет в областта на образованието

Граждански съвет за граждански контрол и координация на институциите в образованието и на издаваните нормативни и подзаконови документи, които кореспондират с обучението на децата ни предстои да бъде създаден в Плевен по идея на Учителския синдикат към КТ „Подкрепа” в града. Това обяви днес на пресконференция Любомир Паскулов, регионален председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Плевен. „Идеята за създаване на такъв Граждански съвет е много амбициозна и мащабна. Смятаме, че гражданството трябва по-активно да се включи в образователните процеси, тъй като те показват  значителни негативи и спадане  на нивото на обучение по международните стандарти”, коментира Паскулов. По думите му реформите в българското образование са формални и не подобряват неговото качество.

Амбицията на плевенските синдикалисти е тяхната идея да се разрасне и достигне национално ниво, за да се действа активно за промени в законовата и подзаконовата нормативна база, които са показали недостатъци в хода на прилагането  им. Според Паскулов Гражданският съвет трябва да коригира също взаимодействията с институции, които в момента не подпомагат образованието, а по-скоро спират развитието му. Като такива той посочи Министерството на социалната политика, Министерството на  вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие, които със своите структури изискват  спазването на определени нормативни документи, които не са съгласувани  като финансиране с Министреството на образованието и с Министерски съвет. Тези средства, които не са директно за образование, трябва да бъдат калкулирани, когато се правят бюджетите на държавата и на училищата, подчерта синдикалистът.

Основната цел на Гражданските съвети ще е подобряване на образованието на децата в България. За да се  постигне това, ще трябва да се мине през промени в нормативни документи, през отношението на обществото и институциите към процеса на образование, обясни Любомир Паскулов.

Той посочи, че три са основните неща, които трябва да бъдат променени, за да се постигне тази генерална цел, а именно – стандартите за реализация на Закона предучилищното и училищното образование, финансирането за реализацията на тези стандарти, и квалификацията и преквалификацията на учителите във връзка с новите изисквания.

Всяко училище ще може да излъчи свои представители в Гражданските съвети, избрани сред родителската общност. Гражданският съвет ще търси помощта на учители и директори, както и на експерти в образователни институции, за да подпомагат дейността на организацията.

Синдикатите няма да участват в Гражданския съвет, а ще бъдат генератори на създаването му и ще подпомагат дейността му, обясни Паскулов.

Очакванията са в Плевен Гражданският съвет да бъде учреден до края на месец май. Първата му проява ще е организирането на кръгла маса по въпросите на образованието, на която ще се откроят първите и най-големи проблеми, които трябва да бъдат разрешени.

 

 

Прочетете също:

В Област Плевен се изпълняват над 250 проекта по ПРСР 2014-2020г. за близо 100 млн. лв.

В Област Плевен се изпълняват над 250 проекта по Програмата за развитие на селските райони ...