Начало / Образование / От днес започва подаване на заявления за допускане до ДЗИ през август и септември 

От днес започва подаване на заявления за допускане до ДЗИ през август и септември 

От 4 до 15 юли, включително, ще се подават заявления за допускане до Държавни зрелостни изпити през август и септември. За допускане до ДЗИ, желаещите ученици подават заявление по образец до директора на училището, в което се обучават, информират от Регионален инспекторат по образованието – Плевен.

Лица, които са придобили право да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление по образец до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Лицата по чл. 7 ал. 2 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, които не са положили успешно държавните зрелостни изпити и преди следващата сесия са се завърнали в България, също подават заявление по образец до РИО по местоживеене и полагат държавни зрелостни изпити в посочено от него училище.

Определеният срок за подаване на заявления се спазва стриктно и след изтичането му заявления не се приемат.

Прочетете също:

Призово класиране за плевенските бриджори в турнира „Панайот Узунов“

Десетото издание на двойковия турнир по спортен бридж в памет на плевенския бриджор Панайот Узунов ...