Начало / Образование / Отпускат близо 11 000 лева за дофинансиране на паралелки в училището в Славяново

Отпускат близо 11 000 лева за дофинансиране на паралелки в училището в Славяново

Общинският съвет на Плевен даде разрешение да бъдат дофинансирани пет маломерни паралелки в СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново. Решението бе прието днес с 28 гласа „за“ и 12 „въздържал се“.

В Община Плевен е постъпило писмо от директора на СУ „Христо Ботев“ – Славяново за дофинансиране на маломерни паралелки в 1-ви, 3-ти,10-ти, 11-ти и 12-ти клас. В писмото се посочва, че в училището се обучават 106 деца в паралелки от I до VII клас и 60 ученици в паралелките от VIII до XII клас. За посочените пет паралелките обаче има недостиг на деца. Разяснение по предложението направи Мария Атанасова – главен експерт в отдел „Образование“ при Община Плевен.

В Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се посочва, че паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност. Недостигът на ученици в 1-ви и 3-ти клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново до минимума е 20 ученици. Единният разходен стандарт за 2018 г. за ученик в неспециализирано училище, определен с решение на Министерския съвет е 1 370 лева. Съгласно цитираната Наредба, необходимите средства за съществуването на паралелките в 1-ви и 3-ти клас в СУ „Христо Ботев“ са съответно 5 480 лева.

Съгласно чл. 68, ал. 6, т. 3 от цитираната вече Наредба, когато общият брой на учениците в неспециализираните училища е до 80, минималният размер на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой и действителният брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от размера на съответния стандарт – 1 370 лв. Общият брой на учениците в СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново в VIII – XII клас е 60, а недостигът на ученици в 11 – ти и 12 – ти клас е 10. Необходимата сума на допълнителните средства е 5 480 лева.

След изслушване на мотивите по предложението, Общинският съвет  гласува да бъде разрешено съществуването на пет маломерни паралелки в СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, както следва:

– за 1 клас – 7 ученици, недостиг до минимума 16 е от 9 ученици;

– за 3 клас – 5 ученици, недостиг до минимума 16 е от 11 ученици;

– за 10 клас – 12 ученици, недостиг до минимума 18 е от 6 ученици;

– за 11 клас – 12 ученици, недостиг до минимума 18 е от 6 ученици;

– за 12 клас – 14 ученици, недостиг до минимума 18 е от 4 ученици.

Допълнителните финансови средства, нужни за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за определената дейност на СУ „Христо Ботев“, са в размер на 10 960 лева.

Средствата ще бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2018 година.

Прочетете също:

Плевенски плувци с призови класирания на Държавното първенство

Плевенските плувци – близнаците Алекс и Дейвид Найденови, спечелиха три шампионски и четири вицешампионски отличия ...