Начало / Здравеопазване / Отмениха решението за избор на управител на Дентален център – Плевен

Отмениха решението за избор на управител на Дентален център – Плевен

Общински съвет – Плевен, отмени свое решение от 28.03.23019 г., с което Енчо Христов бе избран за управител на „Дентален център I – Плевен“ ЕООД. Причините за отмяната са постъпило заявление от страна на Христов за отказ от избрания пост и спазване разпоредбите на Закона за лечебните заведения.

„В текста на заявлението си до Общинския съвет Енчо Христов е заявил своя отказ от избора му за управител на медицинския център, като е посочил, че не отговаря на условията, компетенциите и изискванията за заемане длъжността „Управител“, съгласно Закона за лечебните заведения. С писмо до РЗИ – Плевен, д-р Венелин Радев е информирал, че от 15.05.2019 г. не е управител на „Дентален център I – Плевен“ ЕООД, предвид промяна в обстоятелствата по регистрация на центъра, а именно заличен е управителя на лечебното заведения в Търговския регистър и не е вписан нов“, информира на днешното заседание председателят на местния парламент Мартин Митев. Той внесе и допълнителни пояснения по казуса. Обяснено бе също, че в Общински съвет – Плевен е постъпило и писмо от директора на РЗИ – Плевен, в което се посочва, че към дата 06.06.2019 г. в „Дентален център I – Плевен“ ЕООД работят само двама лекари по дентална медицина с призната специалност, с което са нарушени изисквания на Закона за. лечебните заведения, а именно: Дентален център е лечебно заведение, в което не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ. Медицински център, дентален център или медико-дентален център се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната специалност, а избрания от Общинския съвет за управител на Денталния център в Плевен Енчо Христов е главен счетоводител на дружеството.

Поради изброените по-горе обстоятелства днес Общинският съвет отмени решението си за избора на Енчо Христов за управител на Дентален център I – Плевен“ ЕООД. Решението бе допълнено и с втора точка, с която бе възложено на постоянните комисии по здравеопазване и по стопанска политика в срок до 10 юли тази година за внесат проект за решение за ликвидация на Дружеството.

 

Прочетете също:

Паралелка „Баскетбол“ разкриват в СУ „Иван Вазов“ – Плевен

БК „Спартак Плевен“ продължава усилената си работа с подрастващите в града. От клуба ще си ...