Начало / Общество / Отложиха освобождаването на управителя на „Инжстрой” и избора на нов

Отложиха освобождаването на управителя на „Инжстрой” и избора на нов

Ренета Иванова Инжстрой
Ренета Иванова

Общинските съветници отложиха освобождаването от длъжност на управителя на общинското дружество „Инжстрой” ЕООД Ренета Иванова и избора на нов управител. Предложението за отлагане на точки 5 и 6 от предварителния дневен ред на сесията беше внесено от Ева Маринова от БСП с мотива, че в Наредба № 8 на Общинския съвет не са формулирани текстове, на които да се позоват подобни решения. Тя добави, че съветниците не са се запознали обстойно с тримесечните отчети за дейността на дружеството, внасяни в Община Плевен, нито с начина, по който кметът е реализирал контрол.

Позицията на Маринова беше подкрепена и от Мартин Митев от ГЕРБ, вносител на предложението, който заяви, че е необходим по-обстоен анализ на причините за финансовите загуби на дружеството.

На мястото на отпадналите точки влезе предложение на кмета Димитър Стойков за даване съгласие на „Инжстрой” за сключване на допълнително споразумение към договор за банков овърдрафт кредит с Общинската банка за удължаване на срока на договора с една година, което съветниците приеха.

Кметът внесе и друга допълнителна точка – за изменение и допълнение на решение от 24.04.2014 г за изработване на проект за Общ устройствен план за територията на Община Плевен. Точката беше приета от съветниците.

Съветниците приеха две допълнителни точки, внесени от д-р Йордан Георгиев от ГЕРБ – за еднократна финансова помощ и за опрощаване на публични държавни вземания.

Прочетете също:

Оформят дървесните корони в района на новоремонтираната пешеходна зона

Днес ще бъде извършено оформяне на короните на чинарите с кубични форми на територията на ...