Начало / Икономика / Откриха процедура за възлагане на обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване

Откриха процедура за възлагане на обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване

Община Плевен откри процедура за възлагане на обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на територията на общината. Това става съгласно решение от 18 юни на кмета на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков.

Документацията за участие в процедурата се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен на пл. “Възраждане” №4, до 16.00 часа на 19 юли срещу документ за платена такса от касата в същия център, лично от участника или упълномощен негов представител. Оферти се подават до 17.00 часа на 29 юли, а отварянето им ще се извърши на 30 юли.

От Агенцията по обществени поръчки научаваме какви са дейностите по договора: “осигуряване на проходимост по улици и тротоари по време на снеговалеж и цялостно почистване до настилка, след спиране на снеговалеж, зимното снегопочистване и мероприятията срещу заледяването на входните и изходни магистрали, пешеходната зона в централна градска част /ЦГЧ/ и уличните платна, зимно поддържане и почистване на пътните платна за движение на общинската пътна мрежа от сняг, разчистване на снежни валове върху банкетите, разчистване на снегонавявания с дебелина над 60 см., опесъчаване с пясъчносолни смеси на платната за движение”. Снегопочистването, опесъчаването и лугирането се осъществява механизирано с необходимата техника и материали. Почистването на пешеходната зона в централната градска част се извършва ръчно и механизирано.

Предметът на обществената поръчка е разделен на пет позиции, като всеки участник може да представи оферта само за до две избрани позиции. Договорите се сключват за срок от 4 години – до 15 април 2017 год. Обемът на дейностите е три района за зимно поддържане на територията на град Плевен с приблизителна обща дължина 140 км и общински пътища с обща приблизителна дължина 120 км. Стойността /без ДДС/ е 2 млн. 950 хил. лв.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...