Акценти
Начало / Общество / Открита приемна за граждани по въпросите на пенсионното и осигурителното законодателство

Открита приемна за граждани по въпросите на пенсионното и осигурителното законодателство

На 5 юни в Плевен  ще бъде организирана открита приемна, която ще представи услугите на новосъздадения Център за обаждания и предоставяне на социална информация към Министерството на труда и социалната политика, съобщиха от Областната администрация.

Приемната ще бъде разкрита в зала „Плевен” на Областната администрация и ще приема граждани  от 9 до 12 часа. Пет екипа експерти от администрациите към министъра на труда и социалната политика и от новосъздадения Център за обаждания ще консултират гражданите по въпроси свързани с: пенсии и осигурително законодателство на България и ЕС; трудово законодателство, защита на трудовите права и условия на труд; безработица и заетост, пазар на труда, програми и проекти за заетост,  квалификация и преквалификация; социална закрила и подпомагане, подкрепа за детето и семейството; интеграция и услуги за хора с увреждания, програми и проекти.

Всеки гражданин, посетил приемната, ще има възможност да направи и свое предложение до министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов или да подаде сигнал – както устно, така и писмено. Ако на поставения въпрос не получи веднага отговор, ще му бъде дадено разяснение, след проучване на случая, в писмен вид или по телефона.

Прочетете също:

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 24 и 25 януари

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен, се събират за първите си заседания за тази ...