Начало / Общество / Отварят офертите по обществената поръчка „Дейност по информация и публичност“

Отварят офертите по обществената поръчка „Дейност по информация и публичност“

Община Плевен

Ценовите оферти по обществената поръчка с предмет „Дейност по информация и публичност и Дейност по информиране на гражданското общество (публични обсъждания)” ще бъдат отворени на 29 април от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Плевен, информират от местната администрация.

Поръчката е във връзка с проекта „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г. по договор BG161РО001/5-02/2012/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”.

Прочетете също:

Преместваеми обекти в Плевен ще се поставят само по схема и одобрение от главния архитект на Общината

Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №15 за реда и условията за ...