Начало / Общество / Остаряваме и намаляваме

Остаряваме и намаляваме

Населението в Плевенска област бавно, но неизменно намалява. А средната му възраст нараства. Колкото и да не ни се иска да е така, с обявените от статистическото бюро проценти не можем да спорим.

Към 31 декември 2012 год. населението в Плевенско е намаляло с 3 845 души в сравнение с предходната година и е общо 263 020 души. Мъжете са 49.1%, а жените –50.9%, с други думи на 1 000 мъже се падат 1 038 жени. Господата обаче не бива да се радват на това, че имат избор, защото се оказва, че дамите са наистина повече от тях, но … във възрастта над 54 години. Иначе казано – броят и относителният дял на жените се увеличава с нарастване на възрастта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2012 год. хората на 65 и повече навършени години са 23.3% като процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.9%, а на мъжете – 19.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях. В областта най-много от хората над 65 живеят в общините Гулянци, Никопол и Пордим.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 39.2 години през 1999 год. нараства на 43.8 години през 2009 год. и достига 45.2 години в края на 2012 год. Средната възраст при мъжете е 43.5 години, а при жените – 46.9 години.

За процеса на остаряване няма значение дали сте жител на малко или пък на голямо населено място, така или иначе той е факт. Единствената разлика е, че средната възраст на „гражданите” е 43.5 години, а на хората, живеещи на село – 48.7 години.

Между другото, британски учени последно обвиниха белите кръвни телца за разликата в продължителността на живот между половете. Оказва се, че при дамите темпото на намаляване на броя на белите кръвни телца е по-забавено, от което следва, че и имунната им система е по-устойчива на болести.

Прочетете също:

Назначиха нов областен управител на област Плевен

С решение на Министерски съвет са назначени 25 нови областни управители. Сред новите назначения е ...