Начало / Крими / Окръжен съд – Плевен не одобри споразумение за по-лека присъда на общинския съветник от Червен бряг

Окръжен съд – Плевен не одобри споразумение за по-лека присъда на общинския съветник от Червен бряг

С определение от днес състав на Плевенски окръжен съд не одобри внесеното на 12.03.2016 г. в Окръжен съд – гр. Плевен споразумение за решаване на делото в досъдебното производство по описа на Окръжна прокуратура – гр. Плевен по отношение на обвиняемите Анатолий И. Ц., който е общински съветник в Червен бряг, и сина му Мирослав А. И. и връща делото на Прокуратурата.
На двамата мъже бе повдигнато обвинение за отвличане, извършено от повече от две лица, като към отвлеченото лице е проявена особена жестокост и за причиняване на средна телесна повреда.
С внесеното на 12.03.2016 г. в Окръжен съд – гр. Плевен, сключено между Окръжна прокуратура – гр. Плевен, защитниците на обвиняемите и обвиняемите Анатолий И.Ц. и Мирослав А.И., страните са постигнали споразумение, по силата на което на обвиняемите да бъде наложено наказание, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК (При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото, предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко, съдът определя наказанието под най-ниския предел).
Съдът намира, че представеното за одобрение споразумение в настоящия му вид противоречи на закона и морала, поради което не може да бъде одобрено. В разглеждания случай, представеното за одобрение споразумение противоречи на закона и морала в частта за размера на предлаганите наказания, които обвиняемите следва да изтърпят за престъплението, в частта за размера на предлаганите общи най-тежки наказания, както и в частта за отлагане изпълнението на наложените на обвиняемите по-тежки наказания лишаване от свобода.
За да се направи констатация, че с условното осъждане може да се въздейства възпитателно и възпиращо върху дееца, е задължителен изводът, че по този начин ще се въздейства възпитателно и върху останалите членове на обществото, поясняват от Окръжен съд – Плевен. Необходима е внимателна оценка на конкретната обществена опасност на деянието и отражението, което то е дало сред обществото.
В разглеждания случай, организираният характер на престъпленията и драстичното посегателство върху пострадалите, сочат на завишена обществена опасност на деянията и дейците. Следва да се има предвид и обстоятелството, че обвиняемите не са осъждани, но срещу тях има регистрирани заявителски материали за извършени престъпления в РУ „Полиция“ – гр. Червен бряг, както и широкия обществен отзвук на случая, в резултат на отразяването му от средствата за масова информация в страната.
Затова, според съда, за постигане целите на наказанието в личен и обществен план, е необходимо наказанията за престъплението да бъдат увеличени, а определените за изтърпяване от обвиняемите общи най- тежки наказания да бъдат изтърпени от тях ефективно.
В становището на съда се казва, че в настоящия случай, доказателствата по делото сочат на изключително висока степен на обществена опасност на първото престъпление и завишена обществена опасност на обвиняемите, както и на очевидно несъответствие на наказанието с престъплението и невъзможност да се постигне индивидуалната и генералната превенция на закона.
По изложените съображения и на основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът предлага промени в споразумението, които да се обсъдят с прокурора, защитниците и обвиняемите.
За престъплението по чл.142 (Който отвлече лице с цел противозаконно да го лиши от свобода, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години) ал.3 т.3 вр. ал.2 т.2 предл.2 т.5 предл.1 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК на обвиняемия Анатолий И. Ц. да бъде наложено наказание в размер на шест години лишаване от свобода, а на обвиняемия Мирослав А. И. да бъде наложено наказание в размер на пет години и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.55 ал.3 от НК на двамата обвиняеми не бъде налагано по-лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода – конфискация на част или цялото имущество на виновния.На основание чл.23 ал.1 от НК обвиняемият Анаталоий И. Ц. да изтърпи по-тежкото от наложените му наказания в размер на шест години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвори или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.23 ал.1 от НК обвиняемият Мирослав А. И. да изтърпи по-тежкото от наложените му наказания в размер на пет години и шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...