Акценти
Начало / Общество / Около средната е натовареността на съдиите в Окръжен съд Плевен

Около средната е натовареността на съдиите в Окръжен съд Плевен

Натовареността на съдиите в Окръжен съд Плевен е около средната за съдилищата в страната. Между 10 и 15 са месечно делата за разглеждане на един състав и приблизително толкова са свършените, уточни пресаташето на съдебната инстанция Красимир Петракиев. Има съдилища в страната, в които натовареносттта е значително по-малка, но има и рекордьори – като Софийски градски съд, в които са много повече.

С оглед уравняване на натовареността на съдебните състави, преди близо 7 месеца на събрание на Наказателната колегия на Окръжен съд Плевен е взето решение наказателните дела от общ характер, които са първа инстанция, т.е. с внесен обвинителен акт от Окръжна прокуратура, да бъдат разделени на три формални подгрупи. В първата са тези, които не представляват на пръв поглед някаква сложност и няма много свидетели за призоваване, във втората – тези с до 20 свидетели и от 500 до 1 000 страници по самото дело и третата подгрупа – с над 50 човека свидетели и обем на делото над 1 000 страници. За цялата 2012 година от третия вид Наказателната колегия е разглеждала между 16 и 18 дела, а от втория вид са около 10. Съдия Петракиев уточни, че това разпределение е на пръв поглед по делото като законът не поставя такова изискване за разделяне. Но ако само на един съдия му се паднат 3-4 обемисти дела, той няма да има време дори да изчете документите по делото.

Тенденцията е за изключително голямо увеличение на данъчните дела и това именно са делата, които са с над 1 000 страници обем. Благоприятно за съда е развитието на съкратено съдебно следствие, защото такова дело тръгва по общия ред. По мнението на съдия Петракиев самите актове и обвинителното производство често е насочено срещу човек, който е фиктивен собственик на фирмата, не дотам запознат с дейността й или просто се е подписал на документи. Така близо 50 на сто от тези хора не са онези, измислили схемата за източване на ДДС. Наказанията за такова престъпление са различни и варират – има както условни присъди, така и ефективни.

Прочетете също:

Как да изберем нова батерия за прахосмукачка

Може да не сте забелязали, но прахосмукачките отдавна не са това, което бяха. През последните ...