Акценти
Начало / Образование / Обявиха незаетите места след първи етап на класиране за прием след завършено основно образование

Обявиха незаетите места след първи етап на класиране за прием след завършено основно образование

Информация за незаетите места след първи етап на класиране за прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година публикува Регионален инспекторат по образованието – Плевен. В нея са посочени броят на записаните ученици по общини и училища, както и на останалите незаети места. Впечатление прави, че за някои специалности местата са заети още след първо класиране, докато за други няма никакви желаещи.

Ето кои са най-желаните специалности в професионалните гимназии и къде са най-много заетите места в средните общообразователни училища:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ  ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Училище, населено място Професия/Специалност

Профил

Брой ученици по утвърден план-прием за учебната2016/2017 г. Брой записани ученици на Първиетап на класиране Брой свободни места след Първи етапна класиране
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
ПГЯЕ „Мария Склодовска – Кюри” – гр.Белене 482010 Икономист-Информатик

4820101 Икономическа информатика

13 13 0
522010 Електротехник

5220102 Електроенергетика

13 5 8
522020  Електромонтьор

5220210 Електрически инсталации

35 0 35
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Средно професионално възпитателно училище – интернат „Христо Ботев“ – с. Подем Професия: 542050 “Оператор в производството на облекло“, Специалност: 5420501 „Производство на облеклото от текстил“  

12

 

0

 

12

Професия: 542110 „Шивач“, Специалност: 5421101 „Шивачество“  

12

 

1

 

11

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ПГСС „Проф. Иван Иванов“, гр. Долни Дъбник Икономист/Земеделско стопанство 13 3 10
Фермер/Земеделец 13 5 8
Фермер/Земеделец 35 4 31
Монтьор на селскостопанска техника/Механизация на селското стопанство 13 6 7
Работник в растениевъдството/Трайни насаждения 26 0 26
Агроеколог/Агроекология 13 2 11
Работник в озеленяването/ Озеленяване и цветарство 12 1 11
ПУИ „Асен Киселинчев”

гр.Долни Дъбник

Шивач/Шивачество 12 7 5
ОБЩИНА КНЕЖА
Професионална гимназия по земеделие

„Стефан Цанов”

гр. Кнежа

 

812010 Организатор на туристическа                                агентска дейност

8120102 Селски туризъм

13 12 1
621140 Агроеколог

6211401 Агроекология

13 10 3
621070 Техник на селскостопанска техника

6210701 Механизация на селското стопанство

26 18 8
621010 Техник растениевъд

6210107 Растителна защита и агрохимия

26 24 2
621040 Техник-животновъд

6210401 Говедовъдство

Задочна форма на обучение

35 1 34
621060 Фермер

6210601 Земеделец

Задочна форма на обучение

35 8 27
6211110 работник в растениевъдството

6211102 Трайни насаждения

След VII клас – 2 г. срок на обучение

26 0 26
ПГМЕТ „Христо Смирненски“ гр.Кнежа 521010 Машинен техник      
        5210105 Машини и системи с ЦПУ 13 10   3
        5210113 Машини и съоръжения за

заваряване – задочна

17 0 17
        5210118 Машини и съоръжения за

химическата и хранително-вкусовата

промишленост

13 9   4
521090 Заварчик      
     5210901 Заваряване 26 9 17
     5210901 Заваряване – задочна 35 0 35
522010 Електротехник      
     5220101 Електрически машини и

апарати – задочна

18 14   4
     5220102 Електроенергетика 13 0 13
     5220109 Електрически инсталации 13 10   3
ОБЩИНА ЛЕВСКИ
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров“ –              гр. Левски  621070 Техник на селскостопанска   техника

6210701 Механизация на селското стопанство – дневна форма

621 Растениевъдство и животновъдство

26 17 9
 345120   Икономист

3451204 Икономика и мениджмънт – дневна форма

345 Администрация и управление

26 3 23
ПГ по транспорт и лека промишленост , гр.Левски  525020  Монтьор на транспортна техника; 5250201   Автотранспортна техника;

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Дневна форма на обучение 

26 15 11
 525020  Монтьор на транспортна техника; 5250201   Автотранспортна техника;

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Задочна форма на обучение 

35 1 34
 521110  Шлосер

5211101 Шлосерство

521 Металообработване и машиностроене

Дневна форма на обучение / След VIIклас

26 0 26
 521110  Шлосер

5211101 Шлосерство

521 Металообработване и машиностроене

Задочна форма на обучение / след VIIклас

35 0 35
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“

гр.  Плевен

 

Техник по транспортна техника/
Автотранспортна техника
26 16 10
Електротехник/

Електрообзавеждане на транспортна техника

13 8 5
Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт/

Експлоатация на автомобилния транспорт

13 2 11
Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров”

гр. Плевен

Професия 523050   Техник на компютърни системи

Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии

13 13 0
Професия 523050   Техник на компютърни системи

Специалност 5230502 Компютърни мрежи

13 13 0
Професия 524010 Химик – технолог

Специалност 5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно–козметични продукти

13 13 0
Професия  524010   Химик – технолог

Специалност 5240114 Технология на хомеопатични и фитопродукти

13 13 0
ДФСГ „Интелект“ – гр.Плевен Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес,

Специалност: Малък и среден бизнес

26 24 2
ПГ „Захарий Зограф“

гр. Плевен

Техник-технолог в дървообработването

Мебелно производство

26 0 26
Машинен техник

Технология на машиностроенето

26 0 26
Оператор в дървообработването

Производство на мебели

35 0 35
Работник в дървообработването

Производство на мебели – ЦПр

12 0 12
ПГЛВ „ Ал. Стамболийски”- Плевен Техник в лозаровинарството, Лозаровинарство 13 9 4
Агроеколог, Агроекология 13 8 5
Растениевъд, Трайни насаждения 35 5 30
Техник- растениевъд, Растителна защита и агрохимия 26 0 26
ПГМЕТ-гр.Плевен 523050 Техник на компютърни системи,                                            5230501 Компютърна техника и технологии 13 4 9
481020 Системен програмист,

4810201 Системно програмиране

13 0 13
522010 Електротехник,

5220103 Електрообзавеждане на производството-обучение чрез работа

26 10 16
521030 Машинен оператор,

5210301 Металорежещи машини-задочно

18 0 18
521030 Машинен оператор,

5210302 Машини за гореща обработка на материалите-задочно

17 0 17
522020 Електромонтьор,

5220201 Електрически машини и апарати-задочно

18 0 18
522020 Електромонтьор,

5220204 Електрообзавеждане на производството-задочно

17 0 17
Професионална гимназия  по мениджмънт и хранителни технологии

 

541010 Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост

5410103 Производство и преработка на мляко и млечни продукти

 

 

 

13

 

 

 

0

 

 

 

13

 541010 Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост

5410203 Производство на месо, месни продукти и риба

 

 

13

 

 

2

 

 

11

 541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост

5410203 Производство на месо, месни продукти и риба

 

 

17

 

 

0

 

 

17

 541050 Работник в хранително- вкусовата промишленост

5410501 Хранително – вкусова промишленост

 

 

35

 

 

2

 

 

33

 811020 Администратор в хотелиерството

8110201 Организация на обслужването в хотелиерството

 

 

13

 

 

4

 

 

9

  811060 Ресторантьор

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

 

18

 

3

 

15

 811060 Ресторантьор

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

 

 

13

 

 

7

 

 

6

 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения

8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

 

 

12

 

 

5

 

 

7

Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев” – Плевен Дизайнер / Моден дизайн 26 12 14
Фризьор/Организация и технология на

фризьорските услуги

26 5 21
Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Г. С. Раковски“,     гр. Плевен Професия 525020 Монтьор на транспортна техника,специалност 5250202 Пътностроителна техника 13 6 7
Професия 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника, специалност 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 13 6 7
Професия 525050 Техник по подемно-транспортна техника, специалност 5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 26 10 16
Професия 525020 Монтьор на транспортна техника, специалност 5250202 Пътностроителна техника Задочна форма на обучение 18 4 14
Професия 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност 5220406 Газова техника Задочна форма на обучение 17 0 17
Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен проф. Ресторантьор

спец. Кетъринг

26 21 5
проф. Готвач

спец. Производство на кулинарни

изделия и напитки

дневна форма на обучение

26 17 9
проф. Хлебар-сладкар

спец. Декорация на сладкарски изделия

13 4 9
проф. Икономист,

спец. Икономика и  мениджмънт

13 1 12
проф. Готвач

спец. Производство на кулинарни

изделия и напитки

задочна форма на обучение

35 1 34
ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“

гр. Плевен

Строителен техник/ Строителство и архитектура 13 4 9
Дизайнер/ Интериорен дизайн 13 6 7
Строител/ Кофражи – задочно обучение 18 0 18
Строител/ Армировка и бетон– задочно обучение 17 0 17
Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии

„Луи Пастьор” – Плевен

Професия: „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост”

Специалност: „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост” – ДФО

26 7 19
Професия: „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”

Специалност: „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” – ДФО

26 7 19
Професия: „Работник в хранително-вкусовата промишленост”

Специалност:„Хранително-вкусова промишленост” – ДФО,  ученици със СОП

12 4 8
Професия: „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост”

Специалност: „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост” – ЗФО

17 2 15
Професия: „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”

Специалност: „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” – ЗФО

18 18
Помощно училище

„ Петко Рачев Славейков“

гр. Плевен

542090 Работник в производство на    облекло

5420901 Производство на облекло

3 4 0
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

3 4 0
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

гр.  Плевен

 

Професия: Сътрудник социални дейности

Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск

13 9 4
Професия: Изпълнител на термални процедури

Специалност: Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

13 12 1
ОБЩИНА ПОРДИМ
ПГСС“Д-р Хаскел“ град Пордим 621060 Фермер, 6210601 Земеделец 26 0 26
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ПГМЕТ „Девети май”, гр.Червен бряг Машинен техник/ Машини и системи с ЦПУ 26 10 16
Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника 26 14 12
Машинен техник/ Машини и системи с ЦПУ – задочна форма на обучение 35 0 35
Професионална гимназия по хранителни технологии „Юрий Гагарин“, гр.Червен бряг

 

 

 

 

 

 

541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – дневна форма на обучение

13 3 10
 541030 Хлебар-сладкар

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия – задочна форма на обучение

18 4 14
541030 Хлебар-сладкар

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия – дневна форма на обучение

13 2 11
 811060 Ресторантьор

8110603 Кетъринг  – дневна форма на обучение

13 13 0
 811070 Готвач

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки – дневна форма на обучение

13 9 4
 811070 Готвач

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки – задочна форма на обучение

18 4 14

 

Търговска гимназия

„Васил Е. Априлов” гр. Червен бряг

Икономист, Икономика и мениджмънт 26 22 4
Продавач- консултант, Продавач – консултант 35 0 35
ПГЗС „Ал. Стамболийски – с.Чомаковци 621070 Техник на селскостопанска техника

6210701 Механизация на селското стопанство

26 4 22
622010 Техник-озеленител

6220101 Цветарство

13 1 12
623020 Техник-механизатор

6230201 Механизация на горското стопанство

13 5 8
621060 Фермер

6210601 Земеделец

35 1 34
621120 Работник в животновъдството

6211205 Зайцевъдство

Дневна форма след VII клас – 2 г.срок на обучение

13 0 13
623060 Работник в горското стопанство

6230601 Лесокултурни дейности

Дневна форма след VII клас – 2 г.срок на обучение

13 0 13

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ПЪРВИ  ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНИТЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Училище, населено място Професия/Специалност

Профил

Брой ученици по утвърден план-прием за учебната2016/2017 г. Брой записани ученици на Първиетап на класиране Брой свободни места след Първи етап на класиране
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
СОУ „Димчо Дебелянов”- Белене Непрофилирана подготовка 26 18 8
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
СОУ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци Непрофилирана паралелка 26 16 10
Професия: Продавач-консултант/

Специалност: Продавач-консултант

26 13 13
СОУ „Асен Златаров”, с. Гиген Непрофилирана паралелка 26 24 2
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
СОУ „Христо Ботев“

гр. Долни Дъбник

Технологичен 26 18 8
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
СОУ „Евлоги Георгиев“, град Тръстеник Профил – технологичен 26 25 1
СОУ „Васил Априлов”

Гр. Долна Митрополия

Непрофилирана подготовка

– дневна  форма на обучение

26 11 15
Непрофилирана подготовка

– задочна  форма на обучение

35 0 35
ОБЩИНА ИСКЪР
СОУ „Христо Смирненски“, гр. Искър Природоматематически профил 26 22 4
ОБЩИНА КНЕЖА
СОУ „ Неофит Рилски” гр. Кнежа Непрофилирана подготовка 26 18 8
ОБЩИНА ЛЕВСКИ
СОУ „Крум Попов“ гр. Левски Технологичен 26 26 0
ОБЩИНА НИКОПОЛ
СОУ „Христо Ботев“ – гр. Никопол Профил: Природоматематически Биология и здравно образование География и икономика

Химия и опазване на околната среда  Информационни технологии

26 15 11
Професия: Икономист/

Специалност: Икономика и мениджмънт

26 6 20
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
СОУ „Анастасия Димитрова”

гр. Плевен

Природоматематически профил 26 5 21
Непрофилирана паралелка 26 9 17
СОУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен Непрофилирана паралелка 0 0 26
СОУ „Христо Смирненски”- гр. Плевен Непрофилирана паралелка 26 17 9
СОУ “Пейо Яворов”

Плевен

Профил Технологичен „Предприемачество и бизнес”

Профилиращи предмети:

Технологии; Информационни технологии; География и икономика.

26 16 10
СОУ „Христо Ботев“ гр.Славяново,

общ. Плевен

Непрофилирана подготовка 26 15 11
ОБЩИНА ПОРДИМ
СОУ“Св. Св. Кирил и Методий“  гр.Пордим Профил: Изкуства – Музика 13 10 3
Профил: Изкуства – Хореография 13 11 2
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
СОУ „Христо Смирненски”, гр. Койнаре Технологичен – Информационни технологии 26 21 5

Прочетете също:

Алея в Скобелевия парк ще носи името на Андрей Романов

В памет на един от най-успешните кметове на Плевен – Андрей Романов алеята в Скобелевия ...