Акценти
Начало / Общество / Общински съвет – Плевен, се събира за последно заседание за този мандат

Общински съвет – Плевен, се събира за последно заседание за този мандат

Днес Общински съвет – Плевен, ще се събере за последно заседание за този мандат. Сесията ще започне както обичайно в 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 17 предложения.

Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен. На основание Закона за съдебната власт, избраната в тази връзка от местния парламент Временна комисия проведе процедура по избор и предлага на Окръжен съд – Плевен списък с 50 кандидати.

На това заседание ще бъдат отчетени средствата за командировъчни разходи на председателя на Общинския съвет и кмета на Общината за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г. Ще бъде представен и отчет за изпълнение на решенията на местния парламент за периода 04.2018 г. – 07.2018 година.

Предложение за изменение на годишната инвестиционна програма на Общината влиза под номер 6 в дневния ред, веднага след което следва обсъждане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейност, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Съветниците ще преразгледат и свое решението, прието на заседанието през септември, касаещо промяна в Общинската транспортна схема. Ще бъдат обсъдени и предложения за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 11 общински училищата и за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот за изграждане на състезателно БМХ трасе в Плевен.

Прочетете също:

Прекъсвания на електрозахранването в части от община Плевен ще има на 28 май

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е собственост на Електроенергийния системен оператор, налагат промяна ...