Начало / Общество / Общински съвет – Плевен отмени свое предходно решение и прие ново за паметника на Девета дивизия

Общински съвет – Плевен отмени свое предходно решение и прие ново за паметника на Девета дивизия

Отмяна на решението си от октомври 2019 г. за предоставяне на еднократна финансова помощ за паметника на Девета пехотна плевенска дивизия и приемане на ново, с което се дава съгласие в Бюджет 2020 на Община Плевен да бъдат предвидени 15 000 лв. под формата на капиталови трансфери за организации с нестопанска цел за Сдружение „Героите на Дойран“, гласува на днешното си заседание Общински съвет – Плевен. До днешното решение, прието единодушно от съветниците, се стигна поради невъзможност за изпълнение на старото от бюджета на Общината за 2019 г.

С решението си от октомври 2019 г. местния парламент даде съгласие Община Плевен да предостави сума в размер на 20 000 лв. под формата на помощ на Сдружение „Героите на Дойран” за довършване паметника на Девета пехотна плевенска дивизия. Така прието, решението създаде трудности пред общинската администрация и невъзможност за изпълнението му от бюджета на Община Плевен за 2019 г., се посочва в предложението, представено от кмета на Общината на днешното заседание. Пояснява се, че съгласно утвърдената от Министъра на финансите класификация за 2019 г., както и в бюджета на Общината за същата година не е предвидено отчитане на разходи за помощи или дарения в полза на неправителствени организации, с какъвто статут е Сдружение „Героите на Дойран“.

Във връзка със срещнатите затруднения от общинска администрация е направено запитване до финансовото министерство за съдействие и даване на компетентно становище. На 13.12.2019 г. е получен отговор, че разходът би трябвало да бъде планиран и отчетен под формата на капиталови трансфери, каквито средства за 2019 г. не са били предвидени. Междувременно от Сдружение „Героите на Дойран” е постъпила молба, съгласно която необходимите към момента финансови средства за уреждане на взаимоотношенията, свързани с изграждането на паметника, са в размер на 15 000 лв. Затова новото предложение до съветниците е за отмяна на предишното решение и гласуване на ново – за предоставяне на 15 000 лв. под форма на „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел” за Сдружение „Героите на Дойран“ с приемането на Бюджет 2020 на Община Плевен. За целевото изразходване на тези средства, Сдружението трябва да представи отчет в Община Плевен, се посочва в новото решение на местния парламент. Неразделна част от текста е и изготвената оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...