Акценти
Начало / Общество / Общински съвет – Плевен заседава на 22 декември

Общински съвет – Плевен заседава на 22 декември

Общинският съвет на Плевен ще заседава на 22 декември  (четвъртък) от 09,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” .

Общинският съвет ще обсъди предложение относно промяна на състава на Постоянна комисия по  „Здравеопазване и социална политика”.На декемврийската сесия влиза предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №3 на Общински съвет Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Както и предложение относно приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен.

На предстоящата сесия съветниците ще разгледат предложение относно създаване на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. Предложение относно увеличаване щата на Общински духов оркестър.

В 14, 15 и 16 точка в предварителния дневен ред влизат предложенията относно закриване на ДГ „Иглика”, с. Беглеж, община Плевен, относно закриване на ОУ „Васил Левски”, гр. Плевен и относно закриване на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Плевен.

На тази сесия ще бъдат разгледани предложния относно опрощаване на публични държавни вземания на Иванка Петрова Кръстева – Добрева. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Георги Стойков Делийски – Почетен гражданин на Плевен. Също така относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Никола Цветанов Попов – Почетен гражданин на Плевен.

Георг Спартански – Кмет на Община Плевен  внася информация относно изменения в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България от 01.11.2016 г., / ДВ, бр.86 от 2016 г./

Прочетете също:

Контейнери за сгур и пепел от печки ще се поставят в Плевен

От 18 октомври, понеделник, в Плевен ще бъдат поставени 20 броя контейнери с вместимост 4 ...