Начало / Общество / Общинският съвет се събира за може би предпоследно заседание в този мандат

Общинският съвет се събира за може би предпоследно заседание в този мандат

Днес Общински съвет – Плевен ще проведе заседание в обичайния си график – последния четвъртък на месеца. Това може би ще е предпоследното заседание за този мандат на местния парламент. Заседанието включва 29 предложения. Ще започне както обичайно в 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Съветниците ще разгледат предложения за промени в две от общинските наредби – Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване и предложение за нова Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината.

Предложение за изменение на решение на Общинския съвет за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“, е под номер 3 в дневния ред. Точката е във връзка с приключването на проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ и депозираното пред УО на ОП „Региони в растеж“ искане за окончателно плащане.

На това заседание съветниците предстои да се произнесат и по избора на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен. Пета точка в септемврийското заседание е именуване на новосъздадена улица в местността „Стража” в Плевен, след което ще бъде обсъдено предложение за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината за 2019 г. за Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Вихър“ – гр. Славяново. Средствата са за покриване на допълнителни разходи, възникнали за клуба във връзка с участието му във футболното първенство на страната в Трета северозападна лига.

Този месец дневният ред включва още: предложение за продажба на „Плувен комплекс“, заедно с изградените в него сгради и съоръжения в Източната индустриална зона на Плевен; предложения за прекратяване на концесионни договори за язовирите „Бохот – 1“ и „Бохот – 2“; отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в учебни заведения; одобрение на схема за поставяне на скулптурна композиция „Дева Мария от Фатима” по плана на гр. Плевен; и др. Ще бъдат взети решения и по предложение за безвъзмездно право на ползване на НАП за нуждите на офис за обслужване в Плевен и за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост /стая в сградата на ул. „Д. Константинов“ №23/ за нуждите на Регионална дирекция по горите – Ловеч.

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...