Акценти
Начало / Икономика / Общинският съвет на Плевен даде предварително съгласие за промяна статута на земеделски земи заради АМ „Хемус“ 

Общинският съвет на Плевен даде предварително съгласие за промяна статута на земеделски земи заради АМ „Хемус“ 

Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – общинска собственост в землищата на селата Николаево и Бохот, във връзка с изграждане трасето на автомагистрала „Хемус“, гласува Общинският съвет на Плевен. „В случая с това решение може да кажем, че има и емоционален момент. Радвам се, че в дневния ред на Общинския съвет започнаха да се появят такива проекти за решения, свързани с изграждането на автомагистрала „Хемус“, коментира на пресконференция в Пресклуба на БТА след сесията председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

„В Община Плевен е постъпило заявление от Агенция „Пътна инфраструктура“ с което е внесен ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+140, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35 – окончателен проект. Трасето на автомагистралата попада в общините Ловеч и Плевен, като засяга шест землища. За територията на община Плевен става дума за землищата на селата Николаево и Бохот. Говорим за общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, полски пътища и гори“, информира Мартин Митев.

АМ „Хемус“ е обявена за национален обект с национално значение, съгласно Решение на Министерски съвет от април 2013 година. С решението си, касаещо промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди в община Плевен, Общинският съвет на практика дава предварително съгласие за прокарване на трасето на „Хемус“ в участъка, касаещ общината. Съгласието се дава за срок от 5 години, решиха съветниците.

Прочетете също:

Нови препарирани екземпляри от защитени видове получи Регионалният музей в Плевен

Експозицията на отдел „Природа“ на Регионален исторически музей – Плевен, се обогати с 11 нови ...