Акценти
Начало / Общество / Общинският съвет в Плевен ще обсъжда 24 предложения на ноемврийската си сесия

Общинският съвет в Плевен ще обсъжда 24 предложения на ноемврийската си сесия

На 24 ноември по предварителен дневен ред от 24 точки ще заседава Общинският съвет на Плевен. Сесията ще се проведе от 9 часа в сграда „Гена Димитрова“.

На предстоящата сесия ще бъде представено предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет – Плевен.

Общинският съвет ще обсъди приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен.

Точка шест в предварителния дневен ред е предложение относно приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен.

На ноемврийската сесия влиза предложение относно преместване на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни с увреждания от имот на ул.”Цар Самуил” №55 в  ж.к. „Сторгозия, в сградата на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина”.

На предстоящата сесия съветниците ще разгледат предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности на територията на Община Плевен.

Голяма част от точките в предварителния дневен ред се отнасят  до отдаване и продажба на общински имоти.

На тази сесия ще бъдат разгледани четири предложния за отпускане на персонални пенсии – за Марина Горняшка, Елена Райкова, Бойко Бисеров и Сияна Райкова. Ще бъде разгледано и предложение относно опрощаването на публични държавни вземания на Димитър Йорданов.

Прочетете също:

128 абсолвенти на Медицинския в Плевен се дипломират с онлайн промоция                

Факултет „Обществено здраве“ на медицински университет – Плевен ще проведе на 7 април онлайн промоция ...