Начало / Общество / Общинските съветници отмениха свое решение за придобиване на акции

Общинските съветници отмениха свое решение за придобиване на акции

Членовете на местния парламент в Плевен отмениха на последната сесия взето на 29 ноември от тях решение за придобиване на акции от “Общинска банка” АД срещу парична вноска. В края на миналия месец съветниците решиха Община Плевен, в качеството си на акционер, да придобие 3 767 поименни безналични акции с право на глас на обща стойност 37 670 лева.

Преди извършването на този разход от бюджета на общината и постигане целите за по-добро финансово управление и контрол на публичните средства, бяха направени допълнителни анализи и проучване за съпоставяне на действителните и очаквани резултати, т.е. за ефективността на разхода, е записано в мотивите за отмяна на взетото решение. Част от събраната допълнително информация сочи, че направеното предложение за записване на допълнителни акции от Общинска банка е с основна цел покриване на загуби на банката за 2011 год. Освен това, в периода от 2009 до 2011 год. банката не е правила отчисления в приход на бюджета на Община Плевен под формата на дивиденти. Съветниците се съгласиха да отменят предишното решение и защото прецениха, че има риск от непредвидимост на икономическата ситуация в банковата система в следващите години.

Така 24 от членовете на местния парламент гласуваха “за” отмяна на решението и възложиха на кмета проф. Стойков да уведоми банката за отказа на Община Плевен да придобие акции от новата емисия.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...