Начало / Икономика / Община Пордим обяви нови работни места

Община Пордим обяви нови работни места

Във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ – процедура 2018 година за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации, съгласно квота 3 – Приложение Приложение No 6 към Заповед No РД01 – 703 от 15.09.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за Община Пордим са утвърдени 3 работни места със следните

професионални направления:

  1. Икономика на туризма
  2. Управление на проекти
  3. Образователен мениджмънт

В срок до 09.10.2017 год. включително, кандидатите могат да подадат в дирекция „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в което посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места.

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Документите се подават лично.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет – страниците на

Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Прочетете също:

От март билетчето за тролей в Плевен вече ще е 1.50  лв.

Билетът за пътуване в тролейбусния транспорт в Плевен се променя от 1.00 лв. на 1.50 ...